Ana Sayfa » uzun boylu erkek

uzun boylu erkek

Erkeğin Fiziksel Özellikleri Belirleyici Midir?

Erkeğin Fiziksel Özellikleri Belirleyici Midir?

Erkek çok yönlü bir varlıktır ve çeşitli avantajları vardır. Tip, oyun ve para olarak önceden açıklamıştık. Bu yazıda erkeğin fiziksel özellikleri belirleyici midir? Buna devam edeceğiz.

Bir kadın neden fiziksel özelliklerden etkilenir? Güzel olduğumuz için mi? Kıvrımlarımız yüzünden mi? Erkek projeksiyonundan bu soruyu cevaplamak zordur. Erkek bilinci güzelliği 2 şekilde yorumlar ki Freud üstünden bunu kadınların doğasını anlamak yazısından açıklamıştık:

  • Annesinden dolayı gelen şefkat niteliği ve o kadının sırf görsel niteliğinden ötürü (hale etkisi) melek zannetme yanılgısı.
  • Şehvet sebebiyle seks yapmaya yatkın görmek. Yani hormonal sebepler.

1. şık oedipus kompleksi sebebiyle gelişse de her 2’sinde de seks arzusu mevcuttur ama kadında durum böyle değildir.

Kadın Nasıl Algılar?

Dr. Otto F. Kernberg’in kitabında bahsettiğini Braunscweig ve Fain (1971 ve 1975) makalerine göre: küçük kız, annesinden oğluna gösterdiği gibi yakın bir davranışı bilinç dışı olarak göstermemesi cinselliği daha geç keşfetmesine sebep olur. Annenin erotizmiyle özdeşleşmesi başka alanlarda yakınlaşmalarına ve annenin bunu desteklemesi ile erkeğe göre daha olumlu bir hal alır. Küçük kız, bir yerde nesnesini anneden babaya kaydırır ve babaya aşık olur ve sonunda onun tarafından kabul edilip cinselliğinin özgür kalacağına inanır. Bu inanç, kadının cinsel kapasitesini artırır ve bu sebeple de kadının bağlılığı başta daha güçlüdür. (Kişisel olarak eklemeleyim ki evde bir baba ile büyümeyen veya daddy-issues kadınların da temel sorunu bu. Dengesizlikleri ve düşük sevme kapasiteleri buradan geliyor.)

Bunun benzerini Freud da bir makalesinde anlatmaktadır. Bence hipergamik dürtü ve güç beklentisi de buradan gelmektedir ve bu gücü simgeleyen araçlar önem kazanır. (Erkekte bu durum kıskançlık üstünden gelişir. Hatta  biseksüel eğilimin de buradan çıktığı savunulabilir, erkek kendini hem anne hem baba yerine koyarak biseksüelliğe daha yatkın hale gelir, zaten istatistiksel olarak da erkeklerin eşcinsellik oranlarının kadınlara göre yüksek olduğunu biliyoruz.)

Kadınlar, Güç ve Maskülenlik

Özetle kadın itiraf etsin ya da etmesin “gücü” sever. Fiziksel özellikleriniz örneğin boy-kilo; özgüven, sosyal statü, kaynaklara erişim arasında bilinçaltında bağlantı kurar. Yine hale etkisyile sizi “özgüvenli ve maskülen” olarak kodlar. Örneğin uzun-boy bunları vadeder ama her zaman gerçekle uyuşmayabilir. Gördüğümüz üzere kadınların fizikselllik algısı pek de erkekler gibi değildir.

Fiziksel özellik konusunda özellikle “yüzünüz”, “simetrik olmanız”, “bel-kalça oranınızın” ve V formunda üst vücudunuz daha baskın nitelikler taşıyor ve kadınlara maskülen bir sinyal gönderiyor. Önceden bir yazımda detaylı anlatmıştım. Kadınlar genelde fiziksel özellikleri düzgün (hafif kaslı, yağsız) erkekleri kısa dönem “döllenme” ihtiyaçları nedeniyle seçerken, yağlı, düşük testosterona sahip erkekleri “sağlayıcı” nitelikleri sebebiyle seçiyor ve bu çalışmada bile %100lük bir oran mevcut değil ama alfa döller, beta öder kuralı geçerli.

Çok net birkaç örnek: Brad Pitt, Tom Cruise, Jonny Depp, Kit Harington, vs… Hiç biri çok uzun boylu değil ama bir çok kadın tarafından çekici bulunuyor. Kadınların uzun ve kısa vade seçimlerinde yüzün daha önemli olduğunu araştırmalardan biliyoruz.

Kadınlara erişememede tek sebebiniz fiziksel nitelikleriniz değil, evet önemliler ama doğru yönetilmedikleri sürece anlamsızlar. Aslında temel nedeni 6,5/10 çekicilik değerini yakalayamamış olmanızla ilgilidir. Tabii ki bu özelliklere sahip olmadığınız için gösterdiğiniz agresif, negatif, kendine güvensiz tavır daha belirleyicidir. Bir olay olduğu zaman “çünkü şuna sahip değilim” diye kendinizi ketlemiş oluyorsunuz, bu da siyah hap düşüncelerine neden oluyor. Düşünceniz duygularınızı uyarıyor ve bu düşünce akımı sizi negatif etkiliyor ki fiziksel özelliklerle zihinsel niteliklerinizi etkileyerek başarısız hissetmenize neden oluyor.

Eminim ki 180+ cm üstünde olup tipi olmadığı için partnere ulaşamayan bir çok erkek anlattıklarımı anlayacaktır. Hele ki o boyla 155’lik kıza diz çöküp ağlayanlardan rahatlıkla boğaziçi köprüsü yaparız.

İnsan Evriminde Gelişen Fiziksel Özellikler Nedir? 

İnsan evriminin en verimli zamanı olarak  10bin senelik “Pleistosen” dönemi olduğu biliniyor. Bu dönemde beyin, iq ve dolayısıyla kur yapma yeteneklerimiz ciddi şekilde gelişmiş durumda, bu da bilim ve sanatta gelişme sağlıyor. Çirkin erkek yazımda bahsettiğim gibi; boy, kilo ve kas oranlarında ufak değişiklikler olsa da cinsel seçilim tarafından direkt seçilmemiş özelliklerdir. Kas oranlarımızın sadece yeri değişmiş, hatta biraz azalmıştır; doğal şartlara uyarken kireçlenme ve bel ağrısı gibi yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Dünyada asırlar sonunda en uzun boya ulaşan ırkın Hollandılılar olarak biliniyor. boy ortamaları 165 cm’den 185 cm’e artmış fakat bu son 150 yıl içinde gerçeklemiş! Araştırmalarla bunun cinsel seleksiyonla, evrimle yani kadının seçimiyle gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmış. regresyon analizlerine göre evrimsel olarak son 150 sene hariç erkek boyu 2,28 mm artması gerekiyorken son 150 senede 20 cm artmış ve evrimle ters düştüğü görülmüştür. Arada %1,1’lik bir fark mevcut. kalıtsal olarak bir şeyleri ispat etmiyor.

Kuzey Avrupa ülkelerinin de çoğunda uzama durmuş durumda. Genel olarak boy uzamasını genetik faktörler yanında endustiriyelleşme ile ortaya çıkan iyi beslenme alışkanlıklarına ve takviyelere bağlı olduğu düşünülüyor. Örneğin Japonya’da da ortalama boy artışı yakın süreçte olmuş ve yapılan çalışmalarda 2. dünya savaşı esnasında tüketilen süt miktarındaki artışla bağlantılı olduğu görülmüş.

Bergman Kuralı

Bu kurala göre ısınan havayla boylar uzuyor, böylece yüzey alanımız sayesinde daha az üşüyoruz. Yani küresel ısınma da boyumuzu uzatıyor. Yine kadın seçimi devre dışı kalıyor, doğal seleksiyon daha etkin bir mekanizma haline geliyor. Hatta araştırmalara göre uzun boylu erkeklerin çocuk sahibi olma yaşları daha yüksekken kısa boylu erkeklerin daha erken yaşta çocuk sahibi olduğu görülmüş. Bu da cinsel seleksiyonla açıklanamıyor. Kadınlarda da benzer durum var. Uzun boylu kadınların daha az evlilik gerçekleştirdiği ve çocuk sahibi olmadığı görülüyor.

Sperm Sayısı ve Fiziksel Özellikler

Benzer şekilde sperm sayısı ve üreme oranları arasında da net bir ilişki kurulamamış. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da evrimin boy uzatması ve güçlenmiş olmaları gerekirdi fakat bunun da olmadığını görüyoruz, hatta son yüzyılda Amerikalıların ortalama boyunda düşüş mevcut (ve göçlerle bu durum arasında negatif bir korelasyon mevcut değil, yani etkilememiş).(Referans 1 Referans 2 Referans 3 Referans 4)

Boylu-Poslu Yiğit Olmak

Evet boy güzel bir avantaj, yarattığı algı da pozitif. (David Buss – The Evo Of Desire). Araştırmalar da bize bunu söylüyor ama ilişki için tek başına yeterli olmadığını ve cinsel seçilimde tek parametre olmadığını da görüyoruz. Çünkü kadınlar da girift yaratılışta psiko-sosyal varlıklar. Bir erkeğe çok katmanlı bakıyorlar ve sizin toplamda ne sunduğunuz daha önemli.

“Gert Stulp ve Ark.” makalesine göre uzun boyla kaynaklara kolay erişen, yüksek sosyal statü ile ilişkileniyor ve kadın temelde dikkat edin “boyu” değil, belirtilen özellikler bunun göstergesi olduğu için bu erkekleri çekici buluyor ki makalede bu belirtilmiş. Bu sebeple günümüzdeki gen havuzunda her boydan erkek hala mevcut (sonuçlar-3). (Referens: Gert Stulp and Louise Barrett “Evolutionary Perspectives On Human Height Variation”, Biological Reviews, syf: 206-234, 2016.)

Kadına Güçlü Olduğunuzu Gösterme Yolları

Demek ki kadına bunları temsil ettiğimizi(güç, statü, para vs.) ispat edebilirsek, aynı arzuyu oluşturabiliriz. Peki bunu nasıl yaparız? Nasıl hissettiririz?

Çekiciliğinizi bir güç pastası olarak düşünün. Bu 360 derecelik pastayı nasıl doldurduğunuz önemlidir. Bir önceki yazımda bahsettiğim gibi tipinizi, oyununuzu ve maddi kaynaklarınızı arttıracak şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz.

Kısa Kısa

1) Fiziksel olarak hisseder. Yapılan bilimsel araştırmaya göre özellikle üst vücut kaslarının kadınları çektiği görülmüştür. “abartıya kaçmadan” üst vücut kaslarını(göğüs-kol-sırt-omuz) geliştirmeniz ve v tipi süperman görüntüsünde vücuda sahip olmanız kadını etkiler. Kadın bilinci bu görüntüyü “erkeksi ve çekici” bulur ve bu evrenseldir. Boyunuzu uzatamazsınız ama bunu yapabilirsiniz. İyi haber: kısa boylu erkekler daha rahat kas yapabiliyor ve sergiliyor özellikle de kol kaslarını. Çünkü vücut hacimlerini doldurmaları daha kolay.(Referans 1,  Referans 2)

2) Psikolojik olarak hisseder. Bir kadını etkilemedeki en büyük nitelik maskülenliktir. Alfa olmak diyoruz ya işte bu ta kendisi oluyor. Psikotisizminizin yüksek olması (sert-umursamaz-inatçı-salgırgan-mesafeli) en önemli koşul. Kolayca yaralabilen, psikolojisi zayıf, etki altına giren, vazgeçemeyen, mücadele edemeyen erkek zayıftır ve kadınlar zayıflığı sevmez. Bilge olmak yazısında bunun felsefi yönünü ele almıştık.

3) Sosyo-ekonomik olarak hisseder. İstatistiklere baktığımızda kadınların %78’nin gelecek kaygısıyla “sürekli işi” olan erkekleri partner olarak tercih ettiği görülüyor (Referans). Yalnız tamamiyle kadını böyle etkilemeye çalışmanız “sağlayıcı” olarak görünmenize neden olabilir, yani kadının sizi fiziksel olarak çekici bulması da önemlidir.

Sosyo-ekonomik sebepler bu 3 madde içinde eş seçiminde belki en önemli seçici kriter de diyebiliriz. Siz 10k kazanan bir lavabo ustasısınız, kadın ise mühendis ve o da 8k kazanıyor diyelim. Ekonomik açıdan o erkek daha yukarıdadır fakat sosyo-ekonomi sınıf farkı yüzünden o kadına görünmez olursunuz.

Yani

İyi eğitim, yüksek kazanç ve bunların göstergesi olan “pahalı saat ve kaliteli giyim tarzı, araba, ev vs.” kadınları etkiliyor. Aynı boy gibi kadında güç algısı oluşturuyor. (Ref: David M. Buss, Pete Foley, “Mating and Marketing”, Journal of Business Research)

Bunların yanısına kadınların azimli, güçlü, tuttuğunu koparan erkekleri daha başarılı bulduğu ve eş olarak seçtiği biliniyor. Erkek çekici yapan kriterlerde anlattığımız gibi: babadan zengin bir erkektense sonradan kendi işini kurup devleşmiş bir adam daha çekici, kas yapabilen erkek disiplin gösterdiği için daha çekici. Sosyal statüde üstte olan, dikkat çeken kişi (örneğin yazar, şair, sanatçı ve hatta alanına göre genel müdür), olmayandan daha ilgi çekici fakat boy ve yakışıklılık bunların içinde değil. Çünkü geliştirilebilir özellikler değiller ama “etkin” değiller demiyorum. Kesinlikle etkinler. Bu yüzden geliştirebildiğiniz bütün fiziksel özelliklerinizi maksimum düzeye çıkartmalısınız. Tipiniz sadece “tek parametreye” bağlı değil.

Takıntılı Kadın

Son not olarak ekleyeylim, fiziksel özellikleri şöyle-şöyle olmayan erkekle birlikte olmam diyen kadınların %80’ni gerçekçi değildir ve kendinde neyin tutku oluşturacağını çoğunlukla kestiremezler. İngilizcede bu abartı duruma: “The Rules of 6” diyorlar. Yani 6″ boy(190+ cm), 6-pack, 6 haneli gelir ve işinde uzmanlık (lisans+yüksek lisans). Bunun sebebi kadınların iç dünyalarına dönük dış dünyaya ise kapalı olmasıdır. Bir diğer neden ise bu erkeklerde nadir olarak yüksek özgüvenle karşılaşmışlardır. Gerçekten de fiziksel özellikler, iyi bir zihinsel yapılanma yoksa kişide özgüven eksikliğine sebep olacaktır. Karşılarına zıt davranan, düşünceleri net, stoik bir erkek çıkmadığı sürece de bu görüşleri değişmeyecektir. Bu konuda gerçekten uç tavırlar sergileyen kadınlarla da mümkünse birlikte olmayın derim. Çoğu 30 yaşından sonra sorun yaşayacak. Çünkü o kadın bugün tipinize bakar, yarın paranız sorun olur. 1 sene sonra da neden daha fazla kazanmadığınız sorun olur ve ilişki biter.

(Makaleyi oylamayı ihmal etmeyin.)

Erkeği Çekici Yapan Kriterler

Erkeği Çekici Yapan Kriterler

Erkeği çekici yapan kriterler bellidir. Bir kadın neden bu özelliklere bakar? Geçen Youtube’da Rollo Tomassi’e ait bir podcast izledim ve tartıştıkları konu şuydu: “Oyun mu yoksa görsel nitelik mi?

Bir erkekler olarak öncelikli olarak görsele dikkat ediyoruz, çünkü donanımız buna uygun. Hiçbir kadın sizi “oyunla” baştan çıkartamaz ama erkeğin cinsel stratejisi temelde de budur. Geoffrey Miller – Sevişen Beyin kitabında kur yapmanın öneminden ve evrimi etkilediğinden bahseder.

Erkekler en basitinden kalçaların büyük olmasını doğurganlıkla bağdaştırıp, bu kadın çocuğumuzu kolay doğurur diye düşünebilir ve bu cinsel çekim olarak bize geri döner. Kadınlarsa gücü önceler ve alfa döller, beta öder stratejisine göre eş seçer. (Ekşi Şeyler yazım: Psikoloji makalelerine göre ilişkilerde parternerimizi neye göre seçiyoruz?)

Fiziksel nitelikler önemlidir çünkü hale etkisi yaratı. O kadında sizin çok başarılı/güçlü olduğunuz yanılgısını uyandırır. Fizik önemlidir ve kadınların seçimleriyle koraledir.

Üstte bahsettiğim Youtube podcastinde 2’e ayrıldılar. Pua’ların savunduğu en önemli konu oyun kavramı ile baştan çıkartmakken, bir kısım fiziksel özellikleriyle kadınları etkilemeyi tartıştı.

Rollo Tomassi bu konuda net bir şey söylüyor: “Tip, para, oyun ve içlerinden birine sahip olacaksan en önemlisi oyundur fakat oyun tipin önemini yok edemez. Yapılması gereken hepsini birlikte geliştirmektir.

Burada en büyük sıkıntı ise emek vermek. Fark edilmese de 3 nitelik için de zaman ve çaba gerekiyor. Ohh iyi fiziksel nitelikler önemsiz derseniz aylarınızı barlarda sürterek ve kadınlarla konuşarak oyununuzu geliştirmek için harcamanız lazım. Yapabilecek misiniz? Daha önemlisi bu sizi mutlu hissettirecek mi? Gerçekten tek amacınız oyun olursa hayatınız hangi yöne savrulacak?

Hangi tarafa gidiyoruz kaptan?

Tipinizi geliştirmenin çeşitli yolları var. Doğuştan gelen yüz, boy, kas potansiyelini değiştiremezsiniz fakat iyileştirebilirsiniz. Kas yapmanız, giyiminize-saçınıza-başınıza özen göstermeniz iyi bir başlangıç olacaktır. Para için işinde yükselmeniz, sabah akşam ek gelir kaynağı için savaşmanız, belki ek sertifikalar almanız gerekir. Oyun içinse zihinsel yeteneklerinizi geliştirmeniz, daha çok okumanız, daha çok kadınlara açılış yapmanız gerekir ama “3ünü aynı anda yapmak için yeterli zaman var mı?” Unutmayın ki bir kadının bir niteliğinizi fark edebilmesi için o yeteneğinizin ortalamanın çok çok üstüne çıkması gerekir. (80/20 pareto prensibi).

Kadınlarda başarısız olan kişilerin temel problemi işte bu çabayı sarf edememeleridir. Biliyorsunuz her şey ayrılık acısıyla başlar ve bunca zaman kadın doğasını bilmedikleri için zaten 1-0 gerideler. Doğuştan fiziksel ya da zihinsel nitelikleri de düşükse çok çaba sarf etmeleri gerekir ve hepsi için vakit yoktur ve maalesef eşitlik de olmayacaktır.

Ne demişler? Erkeğin makyajı saçı-başıdır. Fiziksel görüntünüzü düzenlemeye en basitinden saç-sakal ile başlayabilirsiniz. Ardından kendinize uygun giyinmeyi öğrenebilirsiniz.

Spor salonunda disiplinli çalışmak ciddi bir emek sarf etmek ilk adım olmalıdır. Haftada 3 kere gidilmesi gerekir. 2-3 ayda gerekli gelişmeyi göremeyen erkek; direkt olarak düşük motivasyonal çalışmayı bırakabilir ve zaten başarısız olması, değişmeye karşı direnç göstermesi durumu çözümsüzleştirir fakat kadınlar için bahaneler önemsizdir. Richard Cooper ne diyor? “Kadınlar sizin bahalerinizle ilgilenmez, bitiş çizgisinde bekler ve kazananla birlikte olur.” Yani kadınlar kas yapmayı denediniz de kas geliştiremediniz, daha fazla para kazanamadınız ya da “kadınlar şöyle varlıklar, bana bakmıyorlar” diye ağladınız diye size bakmayacak. Cinsel seçiliminizden siz sorumlusunuz.

Kadınlar sadece diyetle müthiş bir fiziğe sahip olabilir ama erkeğin güçlü kaslara sahip olmak için spor salonunda yaşaması gerekir. Çünkü güçlü kas donanımı doğal yollarla sağlanamaz.

Kadınlara neyi beğenir?

Erkekler çeşit çeşit kadınları beğenebilir. Bazıları kısa sever, bazıları uzun sever, bazıları tombik sever ama kadınlar tip konusunda evrenseldir ama buna sıkı sıkı bağlı değillerdir, girift mekanizmaları sonucunda esnerler. Örneğin 180 olmazsa kimseyle çıkmam diyen kadın 170lik adamdan alfa sinyalleri aldıysa aşık olabilir.

Robin Baker (Sperm Wars) da kitabında bundan bahseder. Çoğu erkek çıplakken göbeğine ya da cinsel organın büyüklüğüne takılır, oysa ki kadın bel-kalça oranınızı ardından üst vücudunuzu inceler. Yani üçgen vücut, büyük göğüz-omuz-kollar, güzel bir göt kadın için çekicidir ve sağlık göstergesidir. O zaman haydi gençler bench press’e. (Siz yine de göbek yapmayın.)

Ben oyun severim diyenler:

Benzer şekilde oyunun gelişmesi demek devamlı kadınlarla konuşması, bunu iş gibi görerek her gün veya gece açılış yapması gerekir. Bu ciddi bir çaba ve vakit demek. Doğrudan bir çözüm fakat temeliniz yoksa gururunuz çok kolay kırılacaktır ve bu da “tercih edilmediğiniz” yanılgısına sebep olacaktır. Malcolm Gladwell’ın Outliers kitabında bir konuda başarılı olmak için 10bin saat çalışmanız gerektiğini belirtmiştir. Yalnız sadece oyuna yönelmeniz de hayatınızı kadınlardan ibaret yapacağı için diğer alanlarda geri kalmanıza ve sadece kısa süreli ilişkiler yaşamanıza neden olur. Sonuçta ise ruh eşi mitine saplanabilirsiniz.

Para en kolayı, hadi canım?

Para da benzer şekilde emek gerektirir. Öncelikle esas mesleğinizde yükselmeniz, bu konuda rekabete girmeniz, yorucu iş performansına gömülmeniz gerekir. Üstüne ek işler yapmanız, belki borsa konusunda deneyim kazanarak parayı daha iyi değerlendirme koşulları gerçekleştirmeniz iyi olabilir. Bu da stresli bir konudur ve ciddi vakit alacaktır. Kadınlara yaklaşmayı bilmiyorsanız bir işe yaramaz. 30 yaşından sonra hala bakir olabilirsiniz. Para sadece bir kendinizi daha iyi ifade etmeniz konusunda bir araçtır. Dikkat edilmezse “beta öder” fazına sokar.

Peki ya siz hangi yönlerinizi geliştirmek için çaba sarf edeceksiniz?

Bunlar kısa sürede olmayınca kişiler hap bilgiler bekliyor. Hemen kadınlarla yatmak istiyor, puanı hemen artsın istiyor ama başlangıç noktası sadece 5/10. Bu puanın artması 3-5 ayda olmayacak ve her bir gelişmeniz ondalıklı gerçekleşecektir. Yani 5,1 – 5,4 olarak büyürsünüz. Kas oranınızın artması, gelirinizin artması, zihinsel dokunulmazlığınızın artması ile oyununuzun güçlenmesi bu puana yavaş yavaş katkı yapar ve ancak 6,5/10’a geldiğinizde dikkat çekmeye başlarsınız. Başarınız aynı iş performansınız gibi sürekli olmalıdır. Aksi halde ancak nötr kadınları etkilemek için vakit harcar durursunuz.

Fiziksellik ve Güç İlişkisi Nedir?

Burada gözden kaçması gereken en büyük etki hale etkisidir. Kadınlar güçlü bir niteliğinizi görüp, diğer konularda da iyi olduğunuzu düşünür. Uzun boy diyelim mesela, bunun çekici olma sebebi güçlü olduğunuzu ve diğer işlerde de başarılı olabileceğiniz yanılsamasını yaratmasıdır ve gerçekten de uzun boylu erkeklerin daha faza para kazandığı üstüne korelasyon mevcuttur fakat bu nedensellik değildir. Örneğin Facebook, Google gibi firmaların kurucuları 170’in altındadır.

Eğer siz beceriksiz bir avarelseniz, bu özelliğiniz anlamsızlaşır. Para da benzer şekilde gücü simgelerama o para babadan kaldıysa ve siz kötü bir eğitim aldıysanız, evde bütün gün bira-doritos yapıyorsanız, o özelliğiniz yine anlamsızlaşır. Çünkü o gücü esas özelliklerinizle bağdaştıramamış olursunuz. Eldeki özelliğinizi stratejiniz için kullanamazsanız önemsizdir. Bunlara podcastimde değinmiştim.

Şöyle özetleyebilir ki kadında cinsel uyarım için çekim oluşturmanın temel kaidesi “iyi bir genetik” materyalinizin olduğunu göstermektir ama bu kadınlarla birlikte olmanın tek yolu değildir. Rollo burada çekici bir erkek olmakta, dürtüyü ayırır. Çekici erkek olmak statü(geleneksel hipergami), cinsel uyarım içinse “genetik” ön plana çıkar ve fiziksel özelliklerinizi en iyi seviyeye çıkartmak önem kazanır. Bunlar iç içe geçmeli ve temelde kadını güçlü olduğunuz konusunda uyarmalısınız. Tek taraflı yatırım(sadece stayü veya tip) yaparsanız kadınlarda başarısız olursunuz.

Sonuçlar

İşte sorununuz bu. Az çaba sarf ederek, belli konularda uzmanlaşmadan standart düzeyde kaldığınız için dikkat çekmiyor ve etkilemek için gereğinden fazla çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bu genel gelişim yanında bir uzmanlığınzın olması önemlidir. Kitlesel ün yakalayacağınız alanlar sizi yükseltir yine hale etkisi diyebiliriz. Örneğin bir enstrümanda uzmanlaşmak ve barda çalmak, iyi bir şair ya da yazar olmak, lisanslı sporcu olmak, hatta youtuber olmak genelden ayrılmanıza sebep olacaktır ve yine aynı yere geliyoruz: Emek vermek! Özetle erkek olmak emek ister diyerek alttaki cümleyle bu konuyu bitirelim.


“Başarı tesadüf değildir.”


(Makaleyi oylamayı ihmal etmeyin.)