Ana Sayfa » social justice warrior ne demek

social justice warrior ne demek

SJW (Sosyal Adalet Dağıtıcısı) Olmak

SJW (Sosyal Adalet Dağıtıcısı) Olmak

Social Justice Warrior(SJW) ve Toplum Mühendisliği

Bu kişileri kabaca farklı konulara duyar yapan, sosyal adaleti “kendi algılarına göre” dağıtmaya çalışan ve insanları organize eden kişiler olarak tanımlayabiliriz. Bir konuyu mitleştiren, ideoloji olarak algılayan, kutsal gören herkes bu yanılgıya düşer. Her ne kadar tam-muhafazakar görüşte olan kişiler daha yatkın olsa da komünizmde de görünür, liberallerde de. Hatta Rollo Tomassi özellikle kırmızı hapı da inanışa çevirdikleri için duyar yapan gruplardan bahseder.

Toplum mühendisliğinde ve kitleleri kontrol etmeden en önemi grup sjwlerdir. Bu kişilerin hem düşünme şekillerini hem de etkiledikleri çevreyi nasıl etki altına aldıklarını psikolojik açıdan anlatmaya çalışayım.

Özetle genel stratejilerinin en küçük olumsuz parçayı bul, bütünü çürüt şeklinde safsata yaratmak üstüne kurulu olduğunu söyleyebiliriz.

Bu kişileri hangi davranışlarıyla ayırt ederiz?

Bir olgu iyi ve kötü tarafıyla tamdır. Birbirinden ayrıştırılmamalıdır. Bir deyim vardır: “olduğu gibi kabul etmek.” Olgular olduğu gibi kabul edilmelidir. Parçaya odaklanmak bütünü yanlış değerlendirmemize neden olur. `Gelstat` psikolojisi ne der? “Parçaların toplamı bütünden farklıdır.”

Sjw dediğimiz kişiler olguları ayrıştırmaya çalışır, yani iyisini ve kötüsünü ayrıştırır esas sorun iyi taraflarını görmemeleri ve sevmedikleri bir olayı kötü tarafıyla olayı temellendirmeleridir. Biçimsel safsata yanılgısına düşerler.

Bir örnek verelim: Varsayalım bir film sahnesi çekiyorsunuz, yönetmen o kişinin kederli halini sigara içerek ve denize bakarak aktarmaya çalışıyor. Bu esnada dumanı çekerek rahatlama yaşıyor. Verilmek istenen mesaj nettir.

Sjw burada durumu ayrıştırır, sigaraya odaklanır, sigara kötüdür. O kişi sigara içerek mi kederlendiğini göstermelidir? Yönetmeni de suçlar, çünkü toplumu sigaraya özendirmektedir, hatta hava kirletilmektedir. Ufak bir kötü durumu genele mal ederek bir çeşit safsata yaratır. Dinleyen kişiye de mantıklı gelir. Savunma yapamaz, çünkü odak noktası sigaranın çevreye ve insanlara zararlı olduğudur. O zaman yönetmen kötü bir şey yapmıştır ve insanlar yanlış yönlendirilmiştir. Bir bölüm gerçekten de olguyu ayrışmış kabul edecek ve kötü alışkanlık üstünden bu sahneyi yanlış bulacaktır. olgu iyi ve kötünün toplamıyken, tamamen bir uca savrulur ve yanlışlanır.

Anafikir şuna dönüşür:

“Sigara içmek sağlığa zararlıdır, o zaman bu sahne yanlıştır ve yasaklanmalıdır.”

Sjw basit bir kavram gibi görünebilir ama toplum mühendisliğine en büyük örnektir. Büyük bir kesim bu şekilde manipüle edilebilir. Bu anlattığım belli yaşın üstünde olanlara anlamlı, yaşça daha küçüklere anlamsız geldi. Çünkü bir nesil tvde sigara yasağını hiç görmedi, diğer nesilse bununla büyüdü ve üstünde toplum mühendisliği bir çeşit `totaliter rejim`(bir başkasının doğrusunu kabul etme) çalıştı. Muhtemelen şu an istatistiksel çalışma yapsak, yasakla büyüyenlerde bu olguyu tamamen kötü davranış olarak görüp sahneyi anlamsız bulanlar daha çok olacaktır.

Hatta bu durumu daha yeni Boğaziçi protestolarında da gördük. Lgbt’nin işe girmesiyle taraflı-sjwler, olayı rektör seçiminden lgbt-dini dogma tartışmasına yönlendirdi ve halk da hemen yönlendi.

Örneğin feminizm ve gynocentric(kadın odaklı) düzende tam olarak böyle güç kazandı. Seçtikleri konular genellikle hassastır ve karşı tarafı da paralize eder. Örneğin bir tartışma içinde size şöyle derler :”Ne demek yani, kadın ve erkeğin cinselliği eşit değil mi? Kadın sevişiyorsa erkek de sevişir. Sen cinsiyetçi misin? Ortadoğu kafalı mısın?” Ne oldu şimdi? Onca konu içinde bir tarafın cinselliğini aldı, eşitlikle ilişkilendirdi.

Olgular bütüncüldür.

Sahnede kötü bir alışkanlıkla kişinin kederlendiği simgelenmiştir ki `Jung` psikolojisinden baktığımızda kendilik iyi ve kötü tarafıyla tamdır, bir tarafı reddetmek o kişiyi eksik bırakır, `Freud` veya ego psikologları açısından baktığımızda hissetmeye dayanamadığımız bazı durumları reddetmeye çalışırız, bunun için zaman zaman alkol, uyuşturucu, sigara alınabilr. Çünkü biyolojik varlıklarız ve bilinçaltına bazı olayları itmek için uyuşmak, onlarla anlaşmak akıl sağlığımız için önemlidir. Bunun yolu da kontrollü olarak haz veren yardımcılardır, bazen sigaradır, bazen alkoldür. Morfin hatta ssri tipi antidepresanlar tıpta kabul gören en önemli ketleyicilerdir. Hatta uyku halinde kalarak acıdan kaçarız, çünkü uyku hem bir çözüm hem de bir kaçış aracıdır.

Modern psikanalizde de “unutma, geriye atma, yok sayma” kabul edilen bir çeşit savunma mekanizması olduğu ve gerekliliğidir  ama fazlası kişilik bölünmelerine (disosiyasyona) neden olabilir. Burada da bütüncüllük mevcut, kötüyü reddetmek yerine onu anlamaya ve çözmeye çalışıyoruz. Jung maskeyle barışmak derdi, modern bilişsel terapide de otomatik düşünceleri bularak çözmek, şemaları anlamlandırmak diyoruz.

Özetle sjw, düşünceleri burada kişide olguların bütünleşmesini engellediği için anlamlı değildir, üstte de bahsettik: gelstat psikolojisinde de bu vardır örneğin. En küçük parçaya odaklanmak bütünü görmenizi ve anlamlandırmanızı engeller. Sjw tam olarak bunu yapar.