Siyap Hap Savını Destekleyen Psikolog/Sosyolog Var Mıdır?

Siyap Hap Savını Destekleyen Psikolog/Sosyolog Var Mıdır?

Geçenlerde bir inselle görüşme yazım içinde siyah hap savını destekleyen psikolog/sosyolog yok demiştim ve şaşırmadığım gibi alttakine benzer alaycı safsata içeren bir mesaj aldım. 

Hahaha, sen ciddi misin ya? Bu konuyu savunan ünlü bir yazar psikolog sosyolog yok diyor, şaka gibi. Birincisi, bir hakikatin hakikat oldugu gerçeğini onu savunanların sayısı degiştrimez. İkincisi sayacagım kişiler senden katbekat daha bilgili, ünlü ve şu anki blackpill ile tamamen örtüşen yaşam tarzı ve zihniyete sahip kişilerdir; Cioran, Schopenhauer, Caraco, Pavese, sadık hidayet, p.m., m.h., daha çok fazla sayarım ama bazı ulvi şahsiyetleri de saymak istemiyorum.

Benzer iddiaları farklı mecralarda da savunma olarak ortaya atan inseller olabiliyor. Çünkü bunları wiki.insel denen bir sitede okumuşlar. Bu isimler sosyolog/psikolog değil, çünkü bu dönemde psikoloji bile yoktu. Verdikleri bilimsel makalelerde “korelasyon”, “p value”, “t testi”  vs gibi kavramların ne olduğu pek bilinmediği için genetiği iyi bireyin daha fazla seçilimini “genetik her şey gördün mü?” gibi algılıyorlar (İlgili makaleden siyah hap yazımda bahsettim). Oysaki makalelerde psiko-sosyal etkileşim ihmal edilmesine rağmen 1’lik korelasyon yok. Çünkü olamaz. Aslında insellerin psikolojideki “idealleştirme” savunma mekanizmasını sıklıkla kullandığını görüyoruz. Yani bir şey onlara göre ya vardır ya yoktur.


Bazı Düşünürler Üstüne Notlar

Sitede Michel Houellebecq gibi şair (Lovecraft’dan etkilenmiştir) veya Beate Küpper gibi psikologların kitapları örnek gösterilmiş fakat bu kitaplarda da biyolojik determinizm savunulmuyor. Neo-liberal hamleler yüzünden ortaya çıkan aşırı bireyci özgür kadın seçimlerinden bahsediliyor, yani devamlı üstünde durduğum psiko-sosyal etkiler ve feminizm eleştirilmiş ve ilk defa “insel” tanımı yapılmış. Benzer kaynaklardan kırmızı hap da yararlanır.   

Siyah hap sadece bu nihilist düşünce şeklinden etkilenmiştir. Altta da göreceğiniz gibi alakalı alakasız birçok isim siyah-hap destekçisi olarak “protocel veya “protochad” diye anılmış. Bunların içinde Tesla, Einstein, Van Gogh, Newton hatta Jordan Peterson gibi alakasız isimler var. Bu isimlerden bazılarında şizofreni, paranoidlik, ağır nkb mevcut. Bazıları da ruh eşi saplantısına veya dönemi yüzünden beta öder’den çekmiş ve eleştirmiş isimler. Daha önemlisi hiçbir insel değildi veya biyolojik determinizmi savunmuyorlardı. KH tepki gösterdiği bazı konularda hassasiyetleri vardı ve çoğunlukla “sağlayıclık” konusunu eleştirdiler.

Tarihsel sürece geçmeden önce genel bir çarpıtma görüyoruz ve savunulduğu gibi “kadınlar tipten başka hiçbir şeye bakmaz” savunan tek bir kaynakla hala karşılaşamadık.


Feminizme kadar süren tarihsel süreç

Kırmızı hap, siyah hap, doom hap, beyaz hap vs. temel nedeni feminizmdir ve eğer tarihsel süreçte bulunan neden-sonuç ilişkisini bilmezseniz, dönemi kendi sosyal olgularıyla kavrayamazsanız yanlış çıktılar alırsınız. Şimdinin yapılanmasıyla geçmişi yorumlamak yanlıştır.

Tarih, felsefe veya sosyoloji okuyanlar bilir, bir olgunun gerçekleşmesi öncekiyle mümkündür. Örneğin Fransız devrimi öncesinde Aydınlanma Çağı gerçekleşmiştir. Katolik mezhebine karşı Protestanlık yükseldikten sonra bireycilik ön plana çıkmış, Tanrı’nın emri olan “üretin, çalışın, iyi bir birey olun” mottosuyla üretim artmış ve bu da Weber’e göre kapitalizme ve liberalizme neden olmuştur. Muhafazakar bir dini düşüncenin şu an özgürlüğün beşiği olan liberalizme sebep olması da ilginç sosyolojik bir olaydır bu arada.

Üretimin sanayi devrimiyle mutluluk getirmemesi ve aşırı tüketim ve sözde azalması beklenen aristokrat kesimin bu sefer zenginlikle yükselmesi sonucu Karl Marx da materyalizmle özgürlükten çok eşitliği ön plana çıkmıştır. Platon’un öne attığı idealizmde esas olan “her maddenin esası ruhtur” düşüncesi, “her ruhun esası maddedir” olarak diyaletik değişime uğramıştır. Yani her şeye sebep olan insan emeğidir, maddedir. Çünkü Marx’a göre topluma yön veren şey sanayi devrimiyle birlikte üretimi yapan kişilerdir. Üretim olmazsa altyapı ve üst yapı olarak adlandırdığı entelektüel süreçler gerçekleşmez.


Ne alakası var? şimdi diye düşünebilirsiniz ama…

Erkek-kadın ilişkileri de toplumsal olgulara bağlıdır ve 1900’lere kadar toplumları veya insanları inceleyen psikoloji /sosyoloji alanları yoktu. Olamazdı çünkü özgürlük kısıtlıydı, insanları incelemek de zordu. Marx sonrası feminist akımlarla özgürlüğe rağmen cinslerin eşitliği düşüncesi yükseldi. Cinsiyetçilik kavramları ortaya çıktı. (Daha fazlası için: Feminizm) Feminizm, sosyalist düşüncelerden etkilense de liberal düşünceleri de merkezine aldı. Bir andan eşitlik savunurken, bir andan kendi “bireyciliği” için en iyi olanı yapmaya yani hipergamik davranmaya çalıştı. Bence siyah ve kırmızı hapın tek ortak noktası da feminizmin toksik bir yükseliş olduğudur.

Sosyolojinin bile çıkış noktası buhranlardır. Özellikle Fransız Devrimi sonrası ortaya çıkan karmaşa daha iyi yönetim şekilleri için sosyolojinin doğmasına neden olmuştur. Üstte alıntılanan hiçbir isim psikolog/sosyolog olmadığı gibi bu alanda istatistiksel çalışma yapan kişiler de değillerdir.


Feminizm bile yoktu!

Bu dönemde yaşayan düşünürler biyolojik determinizmi ya da kadınların en iyi genetikli Chad’i seçtiğini savunmaz. Çünkü genetik emekliyordu. Evrimsel psikolojinin bile olmadığı, Freud’un daha psikanalitik teorileri, Skinner’in davranışçı-psikoloji çalışmalarını yapmadığı bir yüzyılda bu kişiler nasıl hipergamiyi, seçilimi, kadınların psikolojisini bilebilir? Sadece Darwin’in ortaya attığı İnsanların Türeyişi eseri mevcuttu. Ortada tek bir yayın yoktu. Onu bırakın Feminizm bile yoktu.

Felsefe bilmeyenler için filozof olmanın dokunulmaz olmadığını ve bu görüşlerin devamlı değiştiğini de belirtmeliyim. Örneğin Descartes hayvanların ruhu yoktur, makinedir derken, Locke insan dünyaya boş bir levha olarak gelir diyordu. Şu an hepsinin yanlış olduğunu biliyoruz. Ne Schopenhauer ne de Nietzsche kutsal değildi. Kutsallık felsefeye aykırıdır.


Kişisel özgürlükler yoktu!

O dönemde kişisel özgürlükler yoktur. Aristokrasi dediğimiz üst kesimin egemenliği mevcuttu. Para gerçekten çok önemliydi. Bütün değişimler 20 YY’da başladı ve 100 sene içinde gerçekleşti ve bu esnada kadınlar etkinlik kazanmaya başladı. Örneğin Schopenhauer, 1800lerde yaşamıştır. O dönemde kadın öylece bir erkekle flört bile edemezdi. Seks mi? O nedir? Kaldı ki birçok düşüncesinde araştırma yoktur, kişisel notlar olarak düşünülmelidir. 


Bu düşünürler alfa dölleri değil, beta öderi eleştirdi!

Siyah hap kavramı genetikçi yaklaşır, kadınların sadece fiziksel özelliklerle ilgilendiğini belirtir. Hipergami gerçeğine göre de kadınlar ya alfa döller tarafında genetik materyal toplamak için kısa süreli ilişkiyi tercih eder ya da uzun süreli ilişkide beta öderle sağlayıcılık tarafını tercih eder. Her kadın ideal olarak ortada noktayı bulmaya çalışır fakat zorlanır. İşte bu düşünürlerin bazıları tam olarak “beta öder” tarafını, parayla kadınların elde edilmesini eleştiriyordu. O dönemde kadınlar için fiziksel özellikler 2. Plandaydı. Yani kadınların sadece sağlayıcı erkek seçmelerini eleştirmişlerdir. [Daha fazlası: Kadınlar ve para]

Örneğin şöyle saçma bir yorum almıştım:

Maalesef çok yanlış bir bilgi. Pavase’i filozof zannetmekten tut, bu kişinin kadınların parayı seçmesini kadar hiçbir şeyi anlamamış. Bence bu kişilerdeki en büyük sıkıntı tarihsel döngüyü bilmemek. 

Schopenhauer’un veya Pavase’nin kadınları eleştirme nedeni de dönemiyle ilgilidir.  Hatta 1. Feminist dalga sonrası Psik. Esther Vilar ‘ın hala kadınların “zengin erkek” seçimlerini eleştirdiğini görüyoruz. Çünkü insan davranışlarındaki değişimler hemen gerçekleşmez. 1995’de 3. Feminist dalga sonrasında, özellikle sosyal medya ve globalleşme ile kadınların hipergamisi iyice “alfa döller”, ben istediğimle sevişirim tarafına döndü ve kırmızı hap düşünceleri de 2000lerin başında ortaya çıktı, ardından da siyah hap bu görüşlerden yararlandı. (Daha fazlası için: 1950lerde yaşamak)


Kadınların Özgürlükleri Kısıtlıydı

1900lerin ortasına kadınlar özgürce seçim yapamadıkları için hayatlarının devamında çıkarcı yaklaşıp, kendi seviyeleri üstünde zengin erkekleri tercih ediyorlardı. Öyleki hamile kalmak bile bir kadının toplumdan dışlanması için yeterliydi. Şu anda algıların çok değiştiğini Avrupa’da %43 gibi bir oranla evlilik dışı çocuk doğumu olduğunu ve desteklendiğini biliyoruz. 

Özetle bu isimlerin siyah hap destekçisi olması için tamamen genetikçi yaklaşması lazım fakat olmadığını görüyoruz.  Schopenhauer “Aşkın Metafiziği” metini dönemine göre kabul edilebilirdi. Çünkü kadınlar tamamen kendini kurtarmaya çalışan kişilerdi. Özgür olmadıkları için ve biriyle monogamik evlilik yapma hakları olduğu için acımasız davranayabiliyordı. Schopenhauer biraz fiziksel özelliklere de girer ve kadınların zekanın önemsiz olduğunu, kadınların aptal olduğu için kaba-saba erkekleri daha çekici bulduğunu söyler. Yapılan 90 sonrası çalışmalarda kadınların evrim boyunca özellikle zeki erkekleri seçtiğini net olarak biliyoruz.

Cioran ismi anılmış. Maalesef tam bir saçmalık. Öncelikle kendisi Simone Boué ile birlikteydi, insel değildi, en iyi ihtimal ruh eşi saplantısı mevcuttu. Cioran bu isimler içinde 2. Feminist dalgayı gören tek yazardır. Öfkeli ve karamsar olduğu doğrudur, nihilisttir fakat bunun siyah hap görüşleriyle uzaktan yakından pek alakası yoktur. Caraco yine 1900lerdeki buhranda dönemi eleştirmiştir. O dönemdeki çoğu düşünürün en büyük derdi değişen yüzyıldı. 1900ler, özellikle ortasından sonra gerçekten büyük bir karmaşayla geçti. Psikolojik akımlar gelişti, sosyoloji daha iyi bir toplum için gelişmek zorunda kaldı. Feminizm, eşitlik, sosyalist düşnceler ortaya çıktı. Tabiiki ABD liberal akımlar Vietnam savaşı vs. ortaya çıktı. Benzer durum Nietzsche için de geçerlidir, bazen refere edenleri görüyorum. Adam hayatı boyunca hiçlikte savaştı fakat nihilizm yaftası yapıştırıldı.

Yine bu sitede çirkin ve kısa boylu olduğu için Beethoven’ın da insel olduğu savunulmuş. Yine safsata. Beethoven’ın oldukça narsist, kendini beğenmiş bir müzisyen olduğunu biliyoruz. İlginçtir mgtow kaynaklarında da güçlü bir erkek olarak bahsedilir. Oysaki kendisi bir kadına aşık, ruh saplantısı olan bi erkektir. Hatta aşık olduğu kadın için bu motivasyonla ve yaratıcılıkla birçok eser üretmiştir. Benzeri Van Gogh için de geçerli. Kendisinin şizofren olduğu biliniyor. Birçok yaratıcı edimde norm dışı sapmalar görülür. Gerçekten kadınlardan nefret eden kişiler de olsalar düşüncelerinin bu konuda felsefi açıdan temellendirildiğini göstermez. Bu confirmation bias yanılgısına çanak tutmak olur.


Özetle

Sonuçta dönemleri kendi olgularıyla bilmezseniz, daha önemlisi sosyolojiyi bilmezseniz söylenen her şeye “nihilizm” diye inanırsınız. Unutmayın kişisel davranışlar kitlesel hareketlerden etkilenir. Eğer Fransız devrimi olmasaydı, ne materyalizm ne de feminizm ortaya çıkacaktı, ne kırmızı hap ne de siyah hap düşünceleri olacaktı.

Bu isimler kadınlardan çok hayat ve dönemle ilgili görüşler ortaya atmıştır. Çoğu da nihilist olmasına rağmen evliydi. Kadınlar konusunda ise üstte anlattığım gibi siyah hapın tersine “beta öder” fazını eleştirmişlerdir. Çünkü o dönemde kadınlar özgürce cinselliklerini yaşayamıyor, kendilerince beğendikleri “en Chad” ile yatamıyordu.

Not: altta insellerden gelecek olan “%100 biyolojik determinizmi gösteren” bir kaynak/makale olmadığı sürece, yani bir anti-tez ortaya atılmadığı sürece yorumları yayına alınmayacaktır. Çünkü yazıyı bile okumadan nasıl hakaret içeren gereksiz yorumlar geleceğini deneyimlerimden biliyorum.

(Makaleyi oylamayı ihmal etmeyin, siteye destek olmak için tıklayın.)

 

5 3 votes
Makaleyi puanlamayı unutmayın.

Karanlikruya

Sitenin psikolojik delisi.

Subscribe
Bildir
guest
31 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments
Yin
Ziyaretçi
Yin
21 Ocak 2021 22:11

1 Siyah hapın her şeyden önce bir mental durum (mental state) olduğunu düşünüyorum, tıpkı kırmızı hap gibi, veya diğer haplar gibi. Yani belli başlı zihinsel kabuller ve felsefi temeller var; bu kabuller olmadan bunların üzerine bir hap terminolojisi inşa etmek mümkün değil. Siyah hap mentalitesinin genetik determinizme indirgenerek bugünkü anlamına… Read more »

Yin
Ziyaretçi
Yin
21 Ocak 2021 22:12

2/  Bu felsefi altyapılar var olmasaydı, hap alegorileri bugünkü anlamına ulaşmayacaktı. Hap alegorileri bu altyapılardan beslenmektedir diyebiliriz. Bu bakımdan, bugünkü anlamında Machiavelli kırmızı haplı olmayabilir, ama kırmızı hapın felsefi ağa babalarından biridir. Ya da Nietzsche bugünkü anlamda siyah haplı olmayabilir, ama siyah hapın felsefi ağababalarından biridir. Kendisi, tanrının öldüğünü ilan… Read more »

Yin
Ziyaretçi
Yin
21 Ocak 2021 22:13

3/ Nietzsche’den sonra gelenlerin, örneğin Weininger, Wittgenstein gibi filozofların benzer bir anlamsızlık dehlizinde ilerlediklerini görürüz. Baudrillard, Derrida gibi filozofların da siyah hapı daha kompleks ve anlaşılmaz bir hale sokmaktan fazla bir katkısı olmadı. Bu tür bir mental temelden bir spin-off olarak kopan varoluşçular (Heidegger, Sartre) biraz daha optimistik-nihilizm çizgisinde ilerlediler,… Read more »

Yin
Ziyaretçi
Yin
21 Ocak 2021 22:13

4/ İnceller kendilerini nihilistlere, antinatalistlere, efilistlere yakın görüyorlar çünkü kullandıkları mental temel aynı. Konu “ben çirkinim” değil aslında, konu anlamsızlık konusu, çirkinlik buna bir bahane. Bu yüzden ortalama olan tip bile kendini hilkat garibesi gibi anlatıyor. Bu yüzden, incellerin çoğunu mentalcel kitle oluşturuyor. Bu durum gerçek nihilistlerin ya da antinatalistlerin… Read more »

Ch'an
Ziyaretçi
Ch'an
21 Ocak 2021 08:46

O tayfa çok fazla agresif olduğu için yeterli araştırmayı ve okumayı yapmadan 3-5 bişey okuyup hemen savunmaya geçiyor, bu halleriyle anti-tez geliştirebilecek durumda değiller, en azından ben mantıklı bir savunma yapanına rastlamadım.

acemineilstrauss
Ziyaretçi
acemineilstrauss
21 Ocak 2021 09:18

Burdaki bilgiler de aslında bekaretin eskiden çok fazla önemsendiğini gösteriyor. Bunun doğru bir şey olduğunu söylemiyorum tabii ama gerek içinde bulunduğu şartlardan ötürü gerek bu şartların kültürü etkileyip bekareti daha fazla önemsetmesinden ötürü geçmiş zamanlardaki ilişkilerin daha sağlam daha kalıcı olduğu bir gerçek.

SHMONEY
Ziyaretçi
SHMONEY
21 Ocak 2021 20:31

eziğin tekisin

SHMONEY
Ziyaretçi
SHMONEY
21 Ocak 2021 20:35

puanını beğenirsin umarım bebe
🖕 hahahahah muhallebi bebesi

HAZER
Ziyaretçi
HAZER
21 Ocak 2021 22:25
Reply to  SHMONEY

Sen gerçek olamazsın

SHMONEY
Ziyaretçi
SHMONEY
21 Ocak 2021 20:37

düsünceme yer vermezsen yaparım böyle sana ahhahhaha noldu korktun mu yazdıklarımdan vasat tc akademisyeni seni!

Ch'an
Ziyaretçi
Ch'an
21 Ocak 2021 20:56
Reply to  SHMONEY

Merak ettim acaba ne sundun

Epiktetos
Ziyaretçi
Epiktetos
21 Ocak 2021 22:11
Reply to  SHMONEY

Sevgili dostum,”get a life”.

SHMONEY
Ziyaretçi
SHMONEY
21 Ocak 2021 22:56
Reply to  Epiktetos

Hahahahhdjd aynen kanka ne yazdığımı bilmeden osur ordan inseller easy target ama ben ham yaparım seni. Shmoney out ağla.

Alex
Ziyaretçi
Alex
21 Ocak 2021 22:20
Reply to  SHMONEY

Ben şunu anlamıyorum bu adamlar sözde kendi yoluna gidiyor ama nedense nerede ilişkiler hakkında bir yazı var gelip öfke kusuyorlar yahu bu kadar negatiflik ile bırak kız arkadaşı normal arkadaşları bile olmaz, şahsen ben erkek halimle bu adamlar ile arkadaşlık etmem. İnsellerin kafasına vura vura şunu öğretmek istiyorum, kimsenin kimseye… Read more »

SHMONEY
Ziyaretçi
SHMONEY
21 Ocak 2021 22:52
Reply to  Alex

Olum wtf ne yaşıyosunuz lan ne inseli. Senin manitanı bile sikmiş olabilirim. Karanlik rüya denilen adam sizi kandırıyo. Tcde kimse bana akıl veremez götü boklu yini karanlığı dinleyin paranızı yesin hahahah. Shmoney out kudurun.

Alex
Ziyaretçi
Alex
21 Ocak 2021 23:21
Reply to  SHMONEY

Dediğim gibi, nerede bir ilişki hakkında yazı var gelip öfke kusuyorlar, siz mental atıklarsınız bırak yetişkin kadınları ve erkekleri ilkokula giden çocuklar bile sizi kaale almaz sizin yeriniz reddit gidin orada birbirinizi gazlayıp durun zaten boktan olan hayatlarınızı daha da boktan bir hâle getirin gerçi feministler orayı kapatmıştı sanırım 😁,… Read more »

SHMONEY
Ziyaretçi
SHMONEY
21 Ocak 2021 23:28
Reply to  Alex

zırlayan bi bebesin karanlık sitene gireni .sknler… büyü biraz sonra kızlar hakkında konuşursun abicim.

Alex
Ziyaretçi
Alex
22 Ocak 2021 00:56
Reply to  Karanlikruya

Bu adamların sevilmeyip dışlanma nedeni bu zaten, oturup sohbet edebileceğin ya da tartışabileceğin tipler değil, mesela sen bunlara sınırsız yorum yazma hakkı versen buraya toplanıp yüzlerce yorum yaparlar yorumlarının içeriği genel olarak hakaret, kadın düşmanlığı, tip mevzusu, chad’ler, umutsuzluk, mücadele etmenin gereksizliği ve sızlanma olur ama bu adamlara yorum yazma… Read more »

31
0
Would love your thoughts, please commentx
()
x

Adblock'u kapatıp reklamlara tıkladığınız için teşekkür ederiz. Bu sayede sitemiz ücretsiz kalabilecek.