Resim: Caravaggio - Entombment of Christ (Siyah Hap Safsataları)

Siyah Hap Safsataları

Görünüşle her şeyi ilişkilendirmek tipik bir `siyah hap` pesimistliğidir. Olayı tamamen biyolojik faktörlere bağlayıp kendine acıyan ve buna gerçekler diyen gruba `insel` diyoruz ki oradan okumaya başlamanızı öneririm.

Bu grup insanların birbirini sadece görsel nitelikleri için seçtiğini öne sürer. Çünkü kendisi öyle seçmektedir. Bu bir yanılgıdır. Temel aldıkları görüşlerden biri `pareto prensibi` ve kadınların 80/20 kuralıyla erkekleri seçtiğidir. Kadınların kendinden iyi erkeklere ulaşmak istediği doğrudur, yani popülasyonun %80, tepedeki %20’i elde etmek ister fakat black pill bunu sadece “fenotipe” yani görünüşe bağlar. Biyolojik faktörler hariç her şey önemsizdir. Bilişsel terapide sıklıkla hastaların düştüğü bir hata vardır buna “ya hep ya hiç” denir, işte bu kişisel insel yazımda da anlattığım gibi katastrofik hataya düşer.

İnsanların sadece biyolojiyle eş seçer şeklinde bir düşünce insanın sosyal bir varlık olduğunu reddetmektir. İnsanın fenotipinde genetik yanında sosyal çevre %51’e yakın etkiye sahiptir ve bilim bilmezseniz işi trajediye ve çıkmaza bağlarsınız. İnsellere önerim öncelikli olarak epigenetik nedir, ne değildir, onu araştırarak başlamalarıdır.

 

Birkaç araştırmadan bahsedelim

Bir araştırmaya göre maskülen görünüşün yaydığı sinyal bu kişilerin kadın-erkek ilişkilerindense erkek-erkek ilişkilerinde pozitif ayrımcılığa daha çok uğradıkları saptanmış. Aslında bu her şeyi erkek projeksiyonundan yorumladığımızı gösterir. Kadınların tipten çok derin ses tonu, simetrik vücut, kendine güvenli hareketlerden daha çok etkilenir, bunların hepsi de özgüvenle ilişkilidir. [ref ]. Uzun süreli ilişki için müsriflik yapacak kadar kaynağa sahip olması, yani statü sinyallemesi Buss’ın araştırmalarına göre en önemli kriterdir. Bu zengin insanların partnere ulaşma kolaylığını açıklar.

Kadının sadece parası için o adamla birlikte olduğunu düşünebilirsiniz fakat kadın kendi iç dünyasında ona tutku duyduğuna kendini inandıracaktır. Cesare Pavese’in güzel bir lafı var: “Kadınlar bir milyonerle evlenmeden önce ona aşık olacak kadar akıllıdır.”

Hayatta kartların eşit dağıtılmadığı konusunda hem fikirizdir sanırım? yani kimse size bir şey borçlu değil. Cüce olarak doğduysanız buna uygun yaşamanız gerekir. İnsel de olabilirsiniz, `Peter Dinklage` de.

 

Kısa kısa algılarda hatalara bakalım:

1) “Kur yapma” yani oyun bir yöntem değildir.

İnsanın evrimleşmesi Dr. Geoffrey Miller’ın Sevişen Beyin kitabında kur yapma ve zekaya göre gerçekleşmiştir.

Doğada memeliler hiçbir zaman sadece görsel niteliklere göre eş seçmez, zaman zaman liderlik, zaman zaman güç etkindir. Darwin de en güçlü olan değil, en uyumlu olanın doğada var olduğunu belirtir.

Sosyal yapılanması olan türlerde fenotip tek belirleyici değildir. Tek eşli veya arada kalmış bizim gibi türlerin erkeği ve dişisi arasındaki fiziksel farklar azdır. Örneğin gorillerde dişi ve erkek arasında kas bakımından ciddi farklılıklar varken insanda daha azdır. Bu da fenotipe göre seçimi zorlaştırır. [ref]

Görsel niteliğin tek parametre olabilmesi genellikle o türün çok eşli olması, sosyal ilişkilerinin zayıf olması ve zeka faktörünün olmaması ile mümkündür. Dişi değerlendirebileceği başka bir nitelik olmadığı için görsel niteliklere göre seçer. Örneğin tavus kuşlarının erkekleri, bazı kuşlarda gaga etkindir. birçok balık türünde de erkek görsel nitelikleriyle ön plana çıkar. Oysaki insanlarda sosyal yetenekler de görünüş kadar önemlidir.

Burada kısaca statik ve dinamik niteliklerden de bahsetmek gerek. Statik fotoğrafta birini görmektir. Oysaki dinamik nitelikler, mimik, davranış, verdiği tepki, özgüven statikte kötü olan birini direkt çekici yapabilir. Bu da sosyal ilişkilerde insan davranışının ne kadar önemli olduğunu bize ispatlar. [ref]

 

2) Kişilerin çekicilik puanı artmaz, genetiğin neyse odur

Bu tipik biyoloji bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü genotip senin potansiyelini, fenotip ise ortaya çıkartığın görseli belirler. Yani fenotip gelişebilen bir konudur.

En kötümser tabloda kendinizi olabileceğinizin en iyisine çıkardığınızı ve bununda aslında yine genetiğinizle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz ama o sınıra geldiniz mi? Amacınız doğal sınırlarınıza ulaşmak olmalıdır. Bir erkek bu sınırlara ancak çalışarak erişir. İşte insel ya da siyah hap bedavacılığı burada devreye girip, yan gelip yatarak genetiğe pas atıp dururlar.

Örneğin “erkeklerde vücut yapmak karşı tarafı kandırmaktır.” gibi de bir iddiaları mevcut. Oysaki erkekler doğal formda iyi bir vücuda sahip olamaz ve evrensel olarak kadınlar geniş v-form vücudu tercih eder.

Bir kadın rejimle kolaylıkla yağ yakabilirken erkek ancak ağırlık kaldırırsa kaslı bir vücut görünüşüne ulaşabilir. Doğuştan çok kaslı görünmek sadece gorillere özgüdür. Bunun da sebebi insanlara göre daha az salgıladıkları durdurucu protein olan `myostatin`’dir. Yani spor salonuna gitmezseniz genotipinizin nelere sebep olacağını göremezsiniz.

Demek ki genetik faktörler yanında evrensel olarak kadınların beğendiği özelliklerden birine erişmek için “çalışmak” şarttır! Örneğin boy uzaması genetik olduğu kadar çevresel faktörlere bağlıdır. Hollandalıların ve Japonların boy ortalaması sanayi devriminden sonra artan süt ve protein tüketimiyle ciddi artış göstermiş. [ref]

 

3) Tip değiştirilemez! yanılgısı:

Tipiniz kadının değerlendirdiği nitelikler içinde sadece bir tanesidir[David Buss – Kadınlar neden seks yapar?]. Maskülenlik sinyallemesi için önemlidir ve modifiye edilebilir. Kırmızı hap teorisyenlerinin hiçbiri “tip önemsiz, ilgilenme demez.” Çünkü kadına ilk veriyi görünüşünüzle verirsiniz ve eğer görünüşünüzde önemli bir deformasyon yoksa vücut çalışma, saç-sakal-cilt bakımı, giyim tarzıyla modifiye edilebilir.

Kolaylıkla 3/10’dan 6/10’a geçebilirsiniz. burada Yin‘in paylaştığı güzel bir görsel var. çok net söyleyeyim size 1-3-5)İnsel 2-6) Alfa erkek. Oysaki hepsi aynı kişi. Demek ki olay doğru imajı yaratmaktadır.

Yeri gelmişken, bir araştırmalara göre kadınların “aşırı-maskülen” tiplerdense feminen nitelik taşıyan maskülen yüzlere(baby-face) daha çok yakınlaştığı bulunmuş. Aşırı maskülen tipleri güvensiz bulan kadınlar gelecek kaygısıyla tercih etmeyebiliyor. Burada ilginç bir durum var, kadın kaslı maskülen erkek vücudunu tercih ederken, daha feminen yüzleri tercih ettiği görülmüş. [ref] Kısacası yine sinyalleme var. Yani baby-face bir erkek karakterli olmak zorunda değil fakat kadın öyle sanıyor ve tanıdıkça öyle olmadığını görebiliyor.

Altta kadın ve erkeklerin uzun ve kısa vade için seçimlerini özetlemiştir. görüldüğü gibi iyi genlere ulaşmak birçok kriterden sadece biridir. Kadınların kısa vadede bile kaynak arayışında olduğunu görüyoruz. Özetle sosyal varlıklar olduğumuzu unutmamak gerekiyor.

Tablo: Buss – Long vs Short Term Mate Selection Criter]

İnsel yazısında referansını verdiğim Fenotiple(boyla) zeka ve genel başarı arasındaki korelasyon sadece %15’dir. Yakışıklı diye aldığınız adam gayet 80 iqlu, kanser genleri taşıyan biri çıkabilir. Bu da hayatla mücadele edemeyeceği, size iyi bir hayat yaşatamayacağı anlamına gelir. Daha önemlisi sizinle mhc genleri uyumsuz olabilir. Yani ortaya çıkan çocuk hastalıklı, kötü bir immün sisteme sahip olabilir. Kadınlar bunu içten içe bildikleri için ve yumurta pahalı olduğu için erkekleri “tek gecelik” bile olsa sosyal açıdan da test eder, çünkü hipergami denkleminin “alfa döller” kısmı kadının doğal arzusu ovülasyon evresinde çocuk yapma isteğiyle ilgilidir. Bu yüzden fiziksellikten fazlasını arar. İstatistklere göre daha zor “seni seviyorum” der. [ref]

Daha ilginç bir Tinder istatistiğinden bahsedeyim. Erkeklerin sadece %10’u info’a bakarak sağa atıyor fakat kadınların %80’ni info’a baktıktan sonra sağa atıyor. Yani erkek sadece görsele bakarken, kadın statü göstergesi veri var mı onu da kontrol ediyor. Mesleğiniz, zenginlik göstergesi özellikleriniz, okuduğunuz üniversite, belki yaşadığınız yer bile kadının bilincinde statü sinyallemeleri gönderiyor. Tinder sanki daha çok erkek tüketimine uygun, kadınlar için iyi bir seçim merkezi değil. 

 

4) Genetik her şeydir, diğer her şey yalandır safsatası:

Siz görüntü olarak %20 içinde bile olsanız eğer eğitiminiz kötüyse, fakirseniz veya iyi kazanan bir su tesisatçısıysanız o kadını etkileyemezsiniz, buna homogami denir. Kadınların evrensel seçimleri benzer statüde erkeklere dayanır. Yani üniversite mezunu, iyi kazanan, eğitimli bir ailenin kızı; bakkalın yakışıklı çocuğuna bakmaz, o çocuk görünmezdir. Görüntü olarak 8/10 bile olsa sexual market value (smv) 5/10 olacaktır. En iyimser tabloda o erkekle tek gece birlikte olur sonrasında da ilişkiyi yürütmez.

Geoffrey Miller, Sevişen Beyin kitabında özellikle insanların zekaları üstüne odaklanmıştır ve insanların evrimsel süsünün bu olduğunu söylemiştir. Yüksek bilişsel yetenekler, iyi kur yapma, ahlak vb niteliklerle birleştiği zaman kadın için çekici hale gelir. İnsanların evrim boyunca fenotipi çok değişmemiştir. Yani kas miktarımız artmamış, boyumuz diğer niteliklerimize göre daha az uzamıştır. Toplam değişme belki %1-2 iken iqumuz her geçen yüzyılda Flynn etkisiyle hızla artmaktadır. Bu da cinsel seçilimin zeka tarafında olduğunu bize gösterir. Yani basitleştirirsek kadınların fenotipten çok iyi kur yapan erkeğe yönlendiğini görürüz. Çünkü erkekleri konuşarak tanımak daha kolaydır.

 

Briffault Yasası

Kadınların seçim arzuları girifttir, sadece görsel niteliktense gelecekte kendilerine “briffault yasası” sebebiyle faydalı olabilecek kişileri seçmeye çalışırlar. Fenotip burada da yararsızdır. Bir araştırmaya göre kadınların erkeklerin en çok kendini gerçekleştirmeye çalışmasını sever ve bu durum briffault yasası ile ilgilidir. Eğer tiple her şey kurtarılıyor olsaydı işini kaybettiği için boşanan erkekler olmazdı. [ref]

 

5) Çarptırılmış 80/20 safsatası

En standart biçimsel safsatalardan biri en iyi örneği gösterip, diğer konuları tek doğruyla yalanlayarak haklılıklarını savunmalarıdır.

Örneğin: “Brad pitt mesela… Kızlar ona hayran, oysaki Ahmet’e değil… Kız olsan hangisini seçerdin?” burada en iyi örneği gösterip, diğer örneklerin hepsini yanlışlama safsatasına düşülüyor. Brad Pitt’in ve o ayarda Will Smith, Di Caprio’nun bile aldatıldığını hatırlatırım. Yani üstlerine başka erkek tercih edilmiş. Bu arada istatistikte bir kural vardır, en iyi ve en kötü örnekler kabul edilmez, çünkü ekstremi ifade ederler. Burada ünlüler %1 içindedir.

Yakışıklıya en güzele herkes hayran olur. Ben de bir erkek olarak ünlü x kadınına hayranım ama gidip plaza kızı Fatma’a aşık oluyorum. Buna zorunda değilim ama bunu hissederek içten şekilde yapıyorum. Kadınlarda da durum benzer tek fark hipergamiye uygun olarak daha statüsü yüksek bir erkeğe bu duyguyu yaşıyorlar.

Kıvanç Tatlıtuğ mesela, Türk insellerinin korkulu rüyası! O adam sıradan biri değildir, bunu anlamak lazım. Kadın KT’u sadece tipi yüzünden sevmiyor. Kendisi hem ünlü, hem zengin, hem entelektüel, kısaca statü sahibi ve buraya tipiyle gelmemiştir. Tipi sadece “sinyal yayar” ama kadın bu sinyalin arkasının dolu olduğunu bilir.

Benzer bir örnek İlyas Salman. Çok çapkın olduğunu ve sayısız kadınla birlikte olduğunu biliyor muydunuz? Aslında black pill terminolojisine göre tam anlamıyla inseldir ama birçok kadınla nasıl birlikte olmuştur? Hani statü önemsizdi? Bukowski, en azından 50 yerde örnek gösterdim, o nasıl bunu başarmıştır? [ref]

 

6) Bazı kişiler aldatıldıktan sonra siyah hapa bulaşabiliyor.

Genelde de 2 nedeni olabilir:

a) Uzun ilişki kurallarını yerine getirememiş, söylenmiş, kadına dertlerini yıkmışsındır, podcastte anlatmıştık. 

b) Her şeyi kuraına göre oynamışsındır fakat kadın karaktersizdir. Herkes karakterli, düzgün olacak diye bir kurak yok. 

Sonuç olarak da bütün kadınların şeytan olduğuna inanır, onlara karşı nefret geliştirebilirler.

 

7) Kadınlar tipe doğru puan verir. En iyiyi seçer safsatası

Bu da yanlış bir iddiadır. Örneğin ünlü bir okcupid istatistiği var. Erkekler tipe doğru puanlar verirken, kadınların veremediğini görüyoruz. Ancak en iyiyi o da %20-30 arası değerlendirmiş. Kadınlar bu yüzden sadece tiple kişileri değerlendirmez. Başta bahsettiğimiz “dinamik-süreçlere” ihtiyaç duyarlar. Önceki yazılarımda bahsettiğim gibi amaçları yumurtalarını korumak aşkı geciktirmek ve güven, sadakat ve statü sunan kişilere aşık olmayı kendilerince geciktirmek olacaktır. [Buss-Sexual Strategies Theory]

Şekil: Eş seçim istatistikleri

Mesela alttaki tabloya bakalım. (Bilmeyenler için Einstein, Planck, Brogile gibi kuantum mekaniğini bir yere getirmiş kişiler.)

Şekil: Fazla IQ Patlaması

Bir iq patlaması görüyoruz. Siyah Hap terminolojisine göre buradaki hiç kimse %20 içinde değil, çoğu Yahudi ve fenotip olarak çirkinler fakat hepsinin iqsu 140+ üstünde dünyaya bir şey katmışlar. Çoğunlukla da Almanya’da yaşamıştı ve Hitler rejiminden kaçmıştı. Eğer kaçmasaydı fenotipleri sebebiyle belki de sabun yapılacaktı.

Oysaki çoğunun miras bıraktığı çocuklar bile bilime büyük katkı yapmış durumdadır. sizce görüntü her şey diye düşünüp vazgeçmek mi önemli yoksa bu kişilerden biri olup katkı yapmak mı? Bakın bu kişilerde evli ve çocukları var.

 

Sonuç olarak:

Eğer sadece görünüşünüze odaklanırsanız potansiyelinizin farkına varamamış olur ve kendinizi zihninizde kısıtlarsınız. Belki kendinizi 4/10 sanıyorsunuz fakat 6/10sunuz. Belki potansiyeliniz, genetiğinizin ön gördüğü 7/10.

Aksi halde yaşayacağınız hayat standardını düşürmüş olursunuz. fit bir vücuda sahip, iyi eğitimli bir birey olmaktansa evde patates cipsi yiyip, benim zaten tipim kötü diye kendinizi kandırırsınız ama siyah hap alanlar gelişime alerji gösterdiği için her şeyi siyah ve beyaz olarak çarpıtmaya devam edecektir.

Ben siyah hap olgusunu kırmızı hapa karşı çıkanların el altından tuzak kurarak inşa ettiklerine inanıyorum. Çünkü kırmızı hap; “erkeklerin çoğunluğunu uyandırıp, çekici olmanın sırlarını veriyor. yanlış yetişen bir nesile erkekliğin geliştirilmesi gereken bir kavram olmasını gösteriyor”. Bunu çekemeyenler “hayır doğru değil, valla inanma olay biyolojik ve doğuştan, eğer şanslı değilsen bir hiçsin” diyerek bu erkeklerin önünü kesmeye çalışıyor.

Önerim siyah hap gibi sadece görsele odaklanmak yerine; önceden anlattığım gibi hem görselinizi(giyim tarzı, saç-sakal, kas), hem oyununuzu, hem paranızı hem sosyal yeteneklerinizi geliştirmeniz ve takıntı yapmamanız olur. Suçlu kimse değil, o kadın da değil, siz de değil. Takarsanız baştan kaybeden erkek olursunuz. Sadece takmayın, olmadı diyerek sıradakine geçin. Ancak bu şekilde başarılı bir erkeğe dönüşünürsünüz. Çünkü kadınlar sizin gibi düşünmüyor, iç güdüsel olarak toplam niteliklerine göre birini seçiyor, bütün kriterleri iyi kötü sağlayan kişiyle cinsellik yaşamak istiyor. Özgüvensiz, bir şeylere takıntılı erkeklerin doğada kaybeden olduğunu biliyor. Bu ister tip olsun ister para olsun, ister iş olsun. Özetle başarılı ve tutkulu erkeği istiyor.

Dipnot: İlgili konunun sohbet formundaki podcasti için aşağıdaki Youtube linkine tıklayabilirsiniz.

(Makaleyi oylamayı ihmal etmeyin.)

4.4 45 votes
Makaleyi puanlamayı unutmayın.
Subscribe
Bildir
guest
60 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments
Sınıf ogretmeni
Ziyaretçi
Sınıf ogretmeni
2020-10-25 10:31 PM

Makaleyi okumadan bu yorumu yapıyorum. Makaleyi de okuyup yorumlayacagim. Neden tüm bu sitedeki bilgileri paylaşarak kendine rakip yaratiyorsun. Sadece sana tüm redpill camiası için aynı soru geçerli. Yani benim vücut geliştirip makulen hareketler sergilemem. Senin ne işine yarayacak ?? Alfa olmam senin alehine degilmi ?? Neden bunu yapiyorsun

Oğuz
Ziyaretçi
Oğuz
2020-12-26 7:14 PM

Nedeni basit, “para kazanmak”. Kırmızı hapçı “guru”lar, yazdıkları kitaplarla ve özelden yaptıkları “danışmanlık”larla para kazanırlar. Umut tâcirliği, hayal satışı, dünyanın en eski ve en masrafsız, dolayısıyla en kârlı ve en çok kazandıran mesleğidir. Kimi “din, iman” satarak, kimi “new-age” safsatalar satarak, kimi “anunnakiler, uzaylılar” satarak, kimi de “kırmızı hap” satarak… Read more »

The Last Roman
Ziyaretçi
The Last Roman
2020-10-26 12:52 AM

Blackpill’e safsata deme cüreti gösterirken blackpilled bir filozof Pavase’den alıntı yapıyorsun. Well done, go on.
Katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var. Ama bunları yazmakla uğraşamam. Muhtemelen 1.90, yakışıklı adamsın gelip burada “tip her şey değil” diyorsun amk.
Spor yapıyorum. Enerjiyi kanalize etmek için en iyi yöntem. Herkese tavsiye ederim.

HorribleNorman
Ziyaretçi
HorribleNorman
2020-10-25 10:59 PM

İyi çalışmalar Karanlıkruya. Görsellerde belirttiğin “insel” ve “alfa” örneğinde, 2 numara yerine 1 yazıyor makalede. Sanırım bir yanlışlık olmuş. Söylemek istedim.

Sınıf ogretmeni
Ziyaretçi
Sınıf ogretmeni
2020-10-25 11:38 PM

Anlıyorum. Bende kendi cevremde ki en entelektüel bilgili kişi olarak biliniyorum. Senden sürekli biseyler öğreniyorum. Makaleye dönelim şimdilik. İncel kafa yapısıni cokk yakından biliyorum. Şimdi suçu burnuma yada yara izime atmak beni rahatlatiyor. Sorumluluğu üzerimden aliyor. Heleki hayatım boyunca hiç bi kız gelip benimle tanışmaya çalışmayinca.. karakter meselesini hiç dusunmedim…… Read more »

Kaptan
Ziyaretçi
Kaptan
2020-10-26 12:54 AM

Dış görünüş en kısa sürede değişebilecek bir şey zor olan kafa olarak kırmızı haplı olup bunu davranışlara yansıtmak, genetik anormali olan insanı anlarım ama ortalama bir erkek neden sırf tipinden dolayı İnsel olur anlamıyorum mesela şu görselde https://images.app.goo.gl/3DxYyWMQSgcyceVv6 sol tarafta sağlıksız görünen kadınsı duran Hardy sağ tarafta adeta testesteron bombası… Read more »

Kaptan
Ziyaretçi
Kaptan
2020-10-26 2:05 AM
Reply to  Karanlikruya

Hocam hatta sadece görselliği ile kendini öne çıkarmaya çalışan erkekleri küçük görüyorlar, mesela yukarıda birisi 190 yakışıklı yazmış bu tipte bir adam toplumun yüzde 1’i bile değildir, bu inseller nedense hep en uçlarda geziniyorlar zaten 20 yaşını geçmiş bir erkek kendine değer katmadıysa tipi falan onu kurtarmaz, inseller kadınlardan daha… Read more »

Kaptan
Ziyaretçi
Kaptan
2020-10-26 2:18 AM

Bir gün siyap haplı bir İnsel ile tartışıyorum çocuk bana bir adamın fotoğrafını attı ve asla bu adam kadar arzulanan birisi olmayacaksın dedi adam şu https://images.app.goo.gl/1fjLndQa5ZGD7BD48, Alain Delon isminde bir aktör döneminin seks sembolü olmuş yakışıklı bir abi ayrıca hayatını biraz araştırınca herif tam bir dark triad ulan bu adama… Read more »

Kaptan
Ziyaretçi
Kaptan
2020-10-26 3:01 AM
Reply to  Karanlikruya

Alain Delon’un hayatı çok dikkatimi çekmişti detaylı bir şekilde araştırdım adam bir erkeğin nasıl fark triad olduğuna harika bir örnek ayrıca bu abi’ye röportajda isteyip de elde edemediğin kadın oldumu diye soruluyor Alain onu reddeden kadınların olduğunu söylüyor, sanki bir kadın istediği her erkeği elde edebiliyor psikolojisi düzgün bir kadın… Read more »

Kutay
Ziyaretçi
Kutay
2020-10-27 9:20 PM
Reply to  Kaptan

Dark triad yapılmamalı.İlk başta o kadın çok bağlanıyor ama sonra çok fena intikam alıyor doğru yönetemezsen

Neo
Ziyaretçi
Neo
2020-10-26 2:42 AM

Çok sevdiğim fight clup filminin bir sahnesinde Tyler Durden şu sözleri söyler “Biz televizyon izleyerek, milyonerler, sinema tanrıları, rock yıldızları olacağımıza inanarak büyüdük, ama olmayacağız. Simdi bunu anlamaya başlıyoruz.” siyah hap bu gerçekliği kabullenemeyen erkeklerin sığındığı loser bir düşüncedir doğa ve hayat sosyalist değildir eşitlikçi hiç değildir her zaman sizden… Read more »

Cenk
Ziyaretçi
Cenk
2020-10-28 11:35 PM
Reply to  Karanlikruya

Hocam bu ortalama üstü erkekleri üzen kadınlar anlık düşünüyor ve o an arzu duymadığı için gidiyor yani hipergamik dürtüsüyle ben bundan daha iyisine layığım diyor bu bir yanılgı mıdır?Yani kadın bu erkeği kaybettiği için anlık üzülmüyor ama bir süre sonra kaybettim hissi yaşar mı

Semizotu
Ziyaretçi
Semizotu
2020-10-26 12:56 PM

Bilmiyorum sadece bendemi sıkıntı var, mobilden girince altbaşlıkların fontu okunmayı engelliyor fontu değişsen daha iyi olacak sanki.

Sınıf ogretmeni
Ziyaretçi
Sınıf ogretmeni
2020-10-26 3:23 PM

1.92 Boyunda ve kasliyim ve hiç sevgilim olmadi. Turkiye bi erkek için çok devantajli. Erkek nüfusu çok fazla. Türkiye’de benim çok sevgilim oldu diyen yalan soyluyodur .

Sınıf ogretmeni
Ziyaretçi
Sınıf ogretmeni
2020-10-26 5:05 PM
Reply to  Karanlikruya

Sen bi tweetin de öyle danisanlar oluyor ki bu tiple nasıl redeedilmis diyorum. Demiştin. bu konuda ciddi mıydın. yoksa bu incelleri rahatlamak için mi soyledin ????

Don
Ziyaretçi
Don
2020-11-03 9:27 PM

1.93 boyundayım, yağ oranım %20 hiç bir zaman kaslı olmadım ama yağ oranımda en fazla 24 ü gördü normal bir vücuda sahibim anlayacağın, 22 yaşındayım tek gecelik, 2-3 ay kadar süren ve en uzun 2,5 sene ilişkim oldu, Türkiye erkekler için, en azından red pillin varlığından haberdar, gerçekten çok avantajlı… Read more »

Los Santos sokakları
Ziyaretçi
Los Santos sokakları
2020-11-04 9:40 PM
Reply to  Don

Türkiye’nin en büyük dezavantajı meriçlerin seks almak için ortalama kızlara bile prenses muamelesi yapması sonucu kadınların kendi değerini olduğundan fazla görmesi onun dışında arabesk meriçlik feminen kafaya sahip erkeklerin çoğunlukta olduğu bir yer de umursumaz kıza prenses gibi davranmayan adam tabii ki dikkat üstüne çeker fizik ve tipin iyiyse çok… Read more »

High T
Ziyaretçi
High T
2020-10-26 10:22 PM

Bu konu ile ilgili yazı olmadığı için buraya yazıyorum. Benim testesteron seviyem olması gerekenden fazla buna ek olarak fitness yapınca da uçuyor resmen bu beni daha rekabetçi yapıyor ancak içimde bastıramadığım bir cinsel enerji var yani hayatımda bir kadın olmayınca kötü oluyor, porno mastürbasyon batağına düşmemek için nofap yapayım dedim… Read more »

High T
Ziyaretçi
High T
2020-10-26 10:44 PM
Reply to  Karanlikruya

Nofap’ı denemek istemiştim bayağı övülen bir şeydi, yaşım henüz 21 düzenli bir cinsel hayat zor oluyor, haftada 1 pornografi olmadan mastürbasyon yapmaya karar verdim sonuçta porno ve ya mastürbasyon bağımlılığım yok abartılmadığı sürece mastürbasyonun dopamin ve dopamin reseptörlerine zararı olmaz diye düşünüyorum

Schneider
Ziyaretçi
Schneider
2020-10-27 1:34 AM

ilk başlarda red yediğim de sebebi vücudumda buldum ve spor salonuna yazıldım vücut yaptım eskiye oranla daha çok ilgi görüyordum ama yine red yiyordum işte o dönemler trp falan bilmiyorum İnsel kafa yapısına girdim suçu paraya atıyor zengin olsam çaba sarf etmeye gerek kalmazdı diyorum tipime takılıp 10cm daha uzun… Read more »

Schneider
Ziyaretçi
Schneider
2020-10-27 2:06 AM
Reply to  Karanlikruya

Daha ayrıntılı yazacaktım ta karakter sınırı yetmedi, mavi haplı iken de sevglim oldu ama ilişkilerim genelde kötü bitti mavi haplı iken bir kadını odağa alıp yürüdüm ve genel olarak reddedilirdim her zaman değil ancak kırmızı hap sonrası aynı anda birden fazla kadına doğru şekilde yaklaşınca eskiye oranla çok daha fazla… Read more »

Mergen
Ziyaretçi
Mergen
2020-10-27 4:31 PM

Aslında insel veya black pill değilim 2 3 yık öncesine kadar ortalama bir erkektim boyum 185 ortalama bir yüze sahiptim malesef son yıllarda yüzümde sivilcelerden dolayı yanaklarımda ciddi dezanformasyon oluştu hala da sivilce çıkarıyorum hala kendimi geliştiriyorum fakat temiz bir yüzün boy kas hatta belki statüden bile ileri olduğunu düşünmeye… Read more »

Ali
Ziyaretçi
Ali
2020-10-27 7:14 PM

Ya bence insellerin veya insel sınırında olanların en büyük sorunu hayatı yanlış yorumlamak. Ben kisayim,şişkoyum,parasızım, gözlüklüyüm eğitimsizim vb. Elle tutulur hiçbir özelliğim yok hayatta bir yerde değilim. Hemen aptal gibi sevgili istiyorum. Beni kimse beğenmiyor diye tribe giriyorum. Bence benim gibi dezavantajları olanların çok çalışıp kendine yatırım yapması ve yükselen… Read more »

Oğuz
Ziyaretçi
Oğuz
2020-12-26 7:39 PM
Reply to  Karanlikruya

Daha uzun ileti yazmayı denedim ancak sınırlama var, uzun yazamıyoruz. Bu nedenle daha kısa yazmaya çalışacağım. Sizler incellik ya da blackpill konusunda pek bir şey bilmiyorsunuz belli ki. İncel olan kişiler, hiçbir şey yapmadan oturan ve kadınlar tarafından tercih edilmedikleri için köşelerine çekilip ağlayan ya da kadın düşmanı olan kişiler… Read more »

İmam Don Juan
Ziyaretçi
İmam Don Juan
2020-10-31 11:27 PM

Siyah haplı erkeklere acıyorum şahsen.

acemineilstrauss
Ziyaretçi
acemineilstrauss
2020-11-06 2:03 AM

Karanlikruya hocam; Yalnız yaşamamız kendimizi çok daha kolay bir şekilde geliştirmemizi sağlıyor bu bir gerçek. Hank moduna girdiğimizde de bunu görüyoruz. Peki bu yalnızlıkla nasıl baş edebiliriz? Ya da baş etmeli miyiz? Bir yandan ciddi bir ilişki içerisinde olmamam hayatımdaki planladığım büyük hayallerimi gerçekleştirmemi kolaylaştıracak gibi. Ama bir yandan da… Read more »

acemineilstrauss
Ziyaretçi
acemineilstrauss
2020-11-06 10:27 AM
Reply to  Karanlikruya

Teşekkür ederim Karanlikruya hocam, ben de böyle düşünüyorum.

Jung
Ziyaretçi
Jung
2020-11-29 10:14 AM

Siyah hapın hitap ettiği kitle her geçen gün artıyor hipergaminin iyice uluorta yaşanması nitelikli betaları öfkeli bir siyah hap taraftarına çeviriyor erkekler alfa siker olamasa bile beta öder olmayı da reddediyor, bu tür akımlar bize geç geldiği için henüz teorik olarak pek bilgi birikimi yok ama erkeklerde bir uyanış var… Read more »

Kaptan
Ziyaretçi
Kaptan
2020-11-30 12:09 PM
Reply to  Jung

Hocam sana katılıyorum ama pump-dump bir yere kadar cezbedici, aile kurmanın da önemli olduğunu düşünüyorum ancak evlenen erkeklerin yaşadıklarını görünce soğuyorum, şu an için imkansız görünse de zamanla imzasız birlikteliklerin yaygınlaşacağını düşünüyorum, eğer gözümü açmamış olsaydım catmom olması gereken alfa dul bir kadın ile evlenmiş olacaktım trp’yi her ne kadar… Read more »

Berkowitz
Ziyaretçi
Berkowitz
2021-03-04 3:56 PM

Black Pill’e TRP’den çaldığı bilgiler ile oluşturulmuş bir safsatadır diyorsan, bence bir daha bu konu hakkında yorum yapmamanı öneririm.

007
Ziyaretçi
007
2021-03-05 9:39 PM

Hocam aklıma geldi diye soruyorum erkekadamda bununla ilgili bir yazı vardı ama kaldırılmış bir erkek kırmızı hapı içselleştirdiğinde alfa karakteri baskın olmaz mı ? Yazıda Kırmızı hapı alan da beta olabilir yani kırmızı haplı beta olur veya mavi haplı alfa olur deniyordu şahsen ben katılmıyorum bir erkek hem kırmızı hapı… Read more »

Levent Topçu
Ziyaretçi
Levent Topçu
2021-05-30 8:34 AM

Merhaba Hocam. Kardeşimin boyu 1,60 kel, hafif esmer devamlı spor yapıyor geniş omuzlu, spor giyiniyor dövmeleri var hafif dişleri çürük. 3 ayda 1 farklı bir kız bulur yatar. Bende 1.80 boyundayım kel değilim sporla ilgileniyorum siyah’a hap’a bakarsak ben daha yakısıklı ve daha çok kızla takılmam gerekiyor fakat o benden… Read more »

Andrasste
Ziyaretçi
Andrasste
2021-07-25 9:30 PM

İncel kavramını bu yazı ile öğrendim. Gruplarına girdim Türk ve Yabancı incellerin yazdıklarını okudum ,çıkarırımım bu elemanların çoğu nihilizm tarzı bir düşünceye sahip. Tahminim erkek nüfüsunun yüzde 5-15 arası incel,hepsi tipsiz değil bir kısmı mental olarak oldukça sorunlu.Tek sorun tipleri değil okul çağında oldukça fazla zorbalık yaşıyorlar, ailesi tarafından sevilmeyen… Read more »

Andrasste
Ziyaretçi
Andrasste
2021-07-26 3:40 AM
Reply to  Karanlikruya

Erkeğin bedensel ve zihinsel gelişimi 20 yaşına kadar devam eder. 18-19 yaşındaki bir çocuğun bunları okuyup doğru yorumlaması çok zor, o yaşlarda birinin hayat tecrübesi ne kadar olabilir ki ? Ya da evden işe yaşayan 30 yaşında bir adam sosyal ilişkiler hakkında ne kadar doğru tespitler yapabilir ? Her dönemde… Read more »

Doomsayer
Ziyaretçi
Doomsayer
2021-08-08 7:05 PM

Merhaba,yaşım 18.Şu ana kadar sevgilim olmadı.Tipimden dolayı ortaokulda zorbalığa uğradım. (çok çirkin değilim normal diyebiliriz kilo fazlam var bunun için spora başlayacağım zaten.) Bunun yarattığı özgüvensizlikten dolayı hiç bir kızla muhabbetim yok.Diğer inceller gibi yüzde yüz karamsar değilim.Sadece çıkış yolu arıyorum.Sizce ben ne yapmalıyım ? Benim durumum normal mi ?

Doomsayer
Ziyaretçi
Doomsayer
2021-08-08 7:23 PM
Reply to  Karanlikruya

Teşekkürler cevap için ben cinselliğe değil genel olarak kızlara ulaşmaktan bahsetmiştim yani 18 yaşına kadar kızlar konusunda sıfır çeken biri kendi potansiyelini gerçekleştirdiğinde yirmili yaşlarda başarılı olabilir mi ?