Resim: "Abbott Handerson Thayer - Angel"

Hipergami ve Evrimsel Temelleri (Bölüm 1)

Hipergami ve evrimsel temeller diyor ki “bir kadın daha iyi nesiller için kendinden bir tık üstteki erkeği bazen farkında olarak bazen farkında olmadan seçer”. Yakın zaman önce Youtube’da bunun podcastini yapmıştık. Örneğin neden bazı kadınlar sizi tercih etmiyor? Neden iyi giden ilişkin bozuluyor ve ağırlıklı olarak buna karar veren kadın oluyor? Çünkü yumurta pahalı ve dişiler acımasızdır.

Her türde çocuk yapma yetisine sahip taraf esas seçendir. Çünkü yanlış seçim sonuçları ağırdır, insanlarda kadın 9 ay hamile kalır, çocuğunu büyütmek ve yetiştirmek masraflıdır, kadının Tinder istatistiklerine göre erkekler tarafından en çok tercih edildiği yaş 23’dür mesela. Yani zamanı kısıtlıdır ve ilerleyen yaşlarda kadının işi zorlaşır. Bir de işin bir de psikolojik ağırlığı var. (Ref: Dr. David Buss – The Evolution of Desire). Eğer bu seçim erkeklere bırakılsaydı, fırsatçılıkları yüzünden sperm ucuz olduğu için, yüksek testosteron ile -ki bu erkeğin her an sekse hazır olması demek- çok kötü nesiller ortaya çıkardı.

Darwin, Zahavi, Fisher gibi evrimsel-biyologlar; David Buss veya Veblen bu yüzden erkeğin sosyal veya fiziksel göstergelerle kendini beğendirmeye çalıştığını belirtir. Tabii bu kısa ve uzun süreli stratejiler için değişir. Bir çok türde erkekler, diğer erkeklerle savaşır ama amaç ölürmek değildir(çünkü her türde gruplar kaynak toplamak ve iş bölümü önemlidir), sadece gözdağı verilir. Tersi olsaydı çok eşliliğe yatkın olan erkek belli standart üstünde beğendiği her kadını döllemeyi seçerdi ki bu davranışı da eşcinselliğin heteroseksüel ilişkilere yansıması konusunda erkek-erkek ilişkilerin sonsuz çok eşliliğinde tartışmıştık.

Alfa Döller, Beta Öder İlkesi

Basit bir örnek: Sizin erkek olarak değeriniz 6/10 diyelim, 3 aydır da seks yapmadınız. Önünüze 3/10luk da çıksa 7/10luk da çıksa seks için seks yapardınız, böylece genetiğiniz aktarılır. Oysaki 6/10luk kadın ancak 7/10 ve üstünden hamile kalmayı tercih eder. İşte bu hipergamiye ve erkeğin seçim zayıflığına en güzel örnektir.

Şu sorulabilir: “6/10’luk erkek neden 3 aydır seks yapmıyor?” Çünkü 80/20 ilkesince; kadınların %80ini tepedeki %20’ilik dilime giren erkeği kapatmaya çalışır. Eğer en üstteki en iyi %20 erkek arasında değilseniz %70 ya da %50 olmanız kadın gözünde neredeyse aynıdır. Buna alfa döller, beta öder diyoruz. Kadında cinsel çekim oluşturan tepedeki erkekler “kısa süreli” stratejiyle kadınları elde ederken, %80 içindeki kısım tek bir kadına yatırımla, fazla emek vererek elde etmeye çalışır. Yani pazarlık yapar. 1950lerde beta oyunu çalışıyor olsa da cinsel devrim sonrası pek işe yaramadığını görüyoruz, kadınlar cinsel arzu oluşmadan erkekleri daha az tercih eder oldu. Bu yüzden siyah hapa sarılan bir insel ordusu mevcut. Her konuda kadınları suçluyorlar.

Tip ve Oyun Önemlidir

Özetle kadınların kısa süreli ilişkide tek istediği arzuyu yakalamaktır ve bu esnada erdem, gelecek, para, dürüstlük hiçbirini önemsemezler, bunları uzun süreli ilişkide beklerler. Yine kısa süreli ilişkilerde dark-triad pratikleri ve fizik önem kazanırken, uzun süreli ilişkide parametreler değişir. David Buss’ın araştırmalarını çeşitli yazılarımda vermiştim. Hiçbir kadın kısa süreli ilişkide veya arzu hissettiği erkeğin obez, kendine bakmayan, modadan uzak, pis olmasını istemez. Her şeyi değiştiremesek de değiştirebildiğimiz her özelliğimiz için çaba sarf etmemiz gerekir ki arzu eşiğini aşabilelim. Kendi açımdan da bunun nimetlerini spor yapıp fit bir vücuda sahip olduktan sonra görmüştüm, şurada da bilimsel olarak açıklamıştık. Tam bu aşamada oyun da işin içine girer ama tipin oyunu veya oyunun tipi gereksizleştirdiği düşünülmemelidir. (Ref: Rollo Tomassi – Preventive Medicine). Tabii ki zayıf olduğunuzu düşündüğünüz konularda kendinize güçlü bir duvar örmelisiniz ki buradan gelecek tepkilerde yıkılmayın, kendinizle barışık olun. Çünkü kadınlar fiziksel özelliklerinizin zihinsel özelliklerinizle ne kadar uyumlu olduğuyla da ilgilenirler. Burada sinyalleme oyunun da temel kuralıdır. Bir özelliğiniz konusunda aşırı alıngansanız sizi güçsüz olarak kodlayarak elerler.

Erkeği çekici yapan kriterleri doğru öğrenip, tipinizi, statünüzü ve paranızı devamlı iyileştirin derim. Kadının size nasıl yaklaştığını iyi anlayın. Eğer “beni çok iyi anlıyorsun, ben eskiden kötü bir kızdım, kendimi buldum” diye yaklaşıyorsa çekim(attraction-beta öder) tarafındadır, ben kötü bir kızım, becer beni diye yaklaşıyorsa arzu(arousal-alfa döller) tarafındadır. Bence 2sinin ortasında bir yerde fakat arzuya yakın olmak iyidir. Tamamen arzu tarafında olmanız da ilişkinin devamlılığını sağlamaz, ismi üstünde “kısa süreli” ilişkidir.

Tabii kadınların sadece arzuya yenildiği anlaşılmasın: Kadınlar anlık olarak %20e çekim duysa da onları elde tutmayı da ister, bu yüzden idealde “uzun süreli ilişki sağlayan alfaları” ararlar diyebiliriz. Bu da ancak kapasitesi yüksek bir kadın için geçerlidir, düşük veya yanlış strateji güden kadınlarsa güzellik çağlarından sonra “saf arzuyu”, sağlayıcı niteliklerle takaslamaya başlar. Örneğin zengin olması da bir parametre haline gelir. Ancak tepedeki erkekler uzun süreli ilişkiye nadiren yaklaşır. Hatta bu erkeklerin tek talepleri “güzellik” olmayabilir. Kendi kriterleri için gerekli güzelliğe sahip bir kadını diğer faziletleri için tercih edebilirler. Örneğin çok güzel-seksi bir kadındansa 7/10 görsele sahip fakat az ilişki yaşamış, sadık ve zeki bir kadını tercih edebilirler. Kadınların günümüzde sosyal medya etkisiyle değerini daha yüksek sanıyor ve üst seviye erkekleri avlayamadığı için hep “alfa döller” kısmında kalarak mutusz oluyor, yani ancak kısa süreli iliişki alabiliyor fakat bu denklemin başka bir sonucudur.

Aldatan kadın serisinde anlattığım gibi bazen sorunlu kadınlar stratejileri gereği sadece betaları değil, alfa erkekleri de kullanabilir. Çünkü kararsız kalırlar! Örneğin alfa erkeği sadece seks için tercih ederken, güven veya para için sevgilisiyle devam edebilir. Bir çeşit toplama erkek yapar, Frankenstein üretir. Bu durumda alfa erkek de en az beta kadar aldatılmış olur fakat alfa bunu önemsemeyebilir.

Kadın iyi genlerin temel savunucusudur. Çıtasını “erkekler sürünsün” diye değil, daha iyi nesiller ortaya çıksın diye yükseltir. Hipergami ve evrim acımasızdır. Gerekirse psiko-sosyal yönelimlerle bilinçli ya da bilinçsiz başkasının çocuğuna baba olabilirsiniz. Şu an popülasyonun %10’u başkasının çocuğuna bakmaktadır! Rollo Tomassi’e göre de cuckoldry‘nin ta kendisi budur.

Seçim, havyanlar alemi için kolaydır.

İyi gen göstergesi tüyler ya da bir gaga olabilirken, kompleks ve sosyal bir yapıya sahip insanlarda daha zordur. Bu yüzden erkeklerin temsil ettikleri önem kazanır, yani sadece “fiziksel özellikler” yeterli değildir ya da sadece kısa süreli ilişkide etkindir diyebiliriz. 20li yaşların başına kadar görüntü daha ağırlıklı bir parametre olsa da zamanla giderek azalır. Yalnız bu, fiziksel özellikler önemsiz ya da statü daha önemli demek değildir, hepsi birlikte sağlanmalıdır.

Kadın sizinle doğal arzu sebebiyle birlikte olmalı, yararcı olarak örneğin “paranız” veya “eviniz” için birlikte olmamalıdır, bunlar beta öder tarafını temsil eder (Ref: Rollo Tomassi – Preventive Medicine).

80/20 sonucu bilinçsizce erkeklerden şunu çok duyarsınız: Onunla birlikteydim ama başka opsiyonum olmadığı için hatalarına göz yumdum. Yoksa senelerce bir kadın göremezdim. Erkek bazen tek bulabildiğiyle idare etmek zorunda kalır” ki bu tipik bir beta zihin setidir. Bu durum kendini geliştiremeyip, opsiyon yaratamayan erkekleri bekleyen bir trajedidir. Tabii ki erkeğin seçmediği anlaşılmamalıdır, 35-40 aralığında eğer kendini gerçekleştirip maksimum çekicilik noktasına ulaşırsa denklemin dengeleri yavaştan erkeğe doğru kayar. Sonuçta “erkek kendini seçen kadınlar içinden en iyisi seçmekle sorumludur” ki daha iyi nesiller ortaya çıksın. Flynn etkisi ile 10 senede bir iq ortalamamızın 3 puan artması buna güzel bir örnek.

Kimler reddeder?

Hipergami gün ışığı gibi bir gerçektir. Bir şekilde reddediyorsanız, bunun sebebi yeni öğrendiğiniz bir kavrama öfke duymanız ya da kavramları yanlış anlıyor olmanızdan kaynklanıyordur. Benim gözümde `Charles Darwin`’i eleştirip insan Adem-Havva’dan gelmiştirlerle aynı kafa yapısına sahipler. Özellikle cinsel devrim sonrası satılan yalanlardan biri cinsiyetlerin toplumsal formlar olduğu ve biyolojik olmadığı yanılsamasıdır. Bunu detaylıca feminenleşen toplum başlığında anlatmıştık.

Tartışılması gereken hipergaminin olmaması değil, kadının hangi sebeplerle hangi özellikleri seçtiği olmalıdır ki evrim süreci boyunca en çok sorulan sorulardan biridir. Ahlak burada sınırlarımızdır ve çıkış noktası belki de bu yeteneklerin sorumsuzca kullanılmasına bir tepkiydi. (Zahavi – Handikap İlkesi)

Bunlar 3 grupta inceleyebiliriz. Erkekler(2 grup halinde), feminist kadınlar ve biseksüel erkekler.

a) Reddeden Erkekler

Romantik erkekler örnek verilebilir. Bunlar erkeklerin sevilme istediğini kadınların karşılayabileceğini yani kendilerinin “karşılıksız” veya “romantik” sebeplerle sevilebileceğine inanır. Mottoları: “Beni olduğum gibi sevmeyen kadın benimle olmasın” şeklindedir. Evet siz %20’lik kesimdeyseniz bunu söyleyebilirsiniz ama sıfır kas kütlesine sahip, kitap okumayan, kendini geliştirmeyen, düşük sosyal statülü biriyseniz buna hakkınız yoktur. Kadın sizi neden sevsin? Kendiniz gibi olduğunuz için mi?

Erkeklerdeki diğer kesim kadınların evrimi yönlendirdiğini unutan taraftır ve seçileceğini kabul etmez. Onlara göre erkek esas seçendir ve en üsttedir. En iyi erkeğin her kadını seçebileceğini düşünürler. Bu bir yanılsamadır. Gerçek: “Erkeğin kalitesi arttıkça sadece kendini seçen kadınların havuzunun genişlediğidir ve erkek bu havuz içinden tercih edebilir.” Örnek verelim, siz %10’a dahilsiniz, içinde her kategoriden 30 kadın var(Çoğunluğu 5/10 ve 6/10 ve az miktarda 8/10), sizi 20 tanesi seçti, alfa erkek bu 20 içinden birini seçebilir, hatta harem kurabilir. Diğer 10’u (5/10’dan 8/10’a) başka alfa erkeklere aittir. Çünkü bazı kadınlar “serseri rock starlara” bazı kadınlar “takım elbiseli devlet başkanlarına” hayran olacaktır. Yani sizin puanınızın kadından yüksek olması o kadınla birlikte olacağınızı garantilemez.

b) Reddeden Kadınlar

Bu gruba feminist kadınlar girer. Eşitlikçi davranışları ve çoğunlukta fark etmeden çekildikleri maskülen taraf sebebiyle hipergaminin dediği gibi kendilerinden iyi birine arzu duyacaklarını inanmazlar. Çünkü bu feminizme zıttır. Oysaki kadınların genetik olarak yapısında üst erkeği seçme arzusu vardır, garip şekilde doğurganlığı azalan kadınların “beta öder” kısmına geçtiklerinde bu erkeklere eşitlikçi yatırım yaptığını daha çok görürürüz. Rollo Tomassi ne diyor? “Kadınlar betalar için kurallar koyar, alfalar için kuralları yıkar.”

Alfred Adler, İnsan Tanıma Sanatı” isimli kitabında önemli tehlikeden bahseder. Kadınlar yanlış yetiştirilme sebebiyle 2 tarafa savrulur. 1. uç maskülen karakter gösterenler, diğer uç ise aşırı feminen olanlardır. Maskülen uçta olanlar; aşka inanmaz, liderlik yapmaya çalışır ama temelde topluma zıt özellikle sergilerler. 2. uç ise devamlı muhtaçtır, amiyane bir tabirle birine yamanmaya çalışırlar, kendi kişilikleri aşırı geri plandadır. Her 2’si de yanlıştır. İşte buradaki kadınlar 1. gruba girenlerdir. Nasıl olur da bu kadın kendinden üst seviye birine arzu duyabileceğini kabul eder? Hele ki aşırı maskülen karakterdeyse ilişkiye bile inanmayacaktır. Kendi doğasını anlayamayan kadın bu sebeple ilerleyen yaşlarda mutsuz olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Konuyla ilgili değil fakat 2. gruba girenler de size özel bir arzu duymayabilir, yani aşırı muhtaçlık hissi sebebiyle sizden hemen sonra “bağımlı karakter” tavrı göstererek başkasına yamanırlar. Bu da hipergami temellidir ama kadının güçsüzlüğünü de içerir. Bazı kadınlardan duyarsınız: “Tek kalamıyorum!” İşte bu kadınlar tek kalamıyorumun zirve üyeleridir.

c) Reddeden Biseksüller

Son gruba erkek-biseksüeller girer. Normal bir erkek ya da kadın duyar yaparken bu kişiler gerçekten anlayamaz. Çünkü hipergamiyle işleri yoktur. Homoseksüel-erkek ilişkileri tesadüfi olabilir, evrimsel bir bütünlük amacı taşımaz. Bunu ayrıntılı olarak şurada anlatmıştık. Kadınlarla ilişkileri de erken yaşta sosyalleştikleri için kadınlara daha rahat yaklaşırlar. Kadınlarda ise anti-natalizm’e kapılanlar olabiliyor.

Hipergaminin evrimsel temellerine 2. bölümde devam edeceğiz. Unutmayın ki “hipergami acımasızdır!”


1.Bölümün Sonu

2. Bölüm için tıklayınız.


(Makaleyi oylamayı ihtmal etmeyin.)

4.7 27 votes
Makaleyi puanlamayı unutmayın.
Subscribe
Bildir
guest
37 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments
Yucedag
Ziyaretçi
Yucedag
2020-06-16 9:40 PM

Tipim berbat boyum kisa kimse beni begenmiyor 28 yasindayim bugune kadar bir tane sevgilim olmadı bakir ölecem bu gidişle.

Yucedag
Ziyaretçi
Yucedag
2020-06-16 9:57 PM
Reply to  Karanlikruya

O zaman olur mu diyorsun. Neyi neleri gelistiriyim mesela ?

Sensei
Ziyaretçi
Sensei
2020-06-17 12:46 AM

Kadınlar hipergamik olarak tepe %20’yi hedefler diyorsunuz. Fakat bu tepe %20 tam olarak neye göre tepe %20? Erkek hiyerarşisi içerisinde konumlar nasıl belirleniyor? Kendini her alanda oldukça eğitmiş, donanımlı ve yüksek maaş alan erkekler arasında bile eline kadın eli değmemiş erkek varken hiçbir vasfı olmayan sokak serserilerinin kadından kadına sanki… Read more »

Sensei
Ziyaretçi
Sensei
2020-06-17 1:43 AM
Reply to  Karanlikruya

Sosyal çevrede saygı nasıl kazanılır? Saygı edinilmesi güç, kaybedilmesi ise kolay bir kavram olarak biliyorum. Ayrıca oyun nasıl geliştirilir, zamanında bununla ilgili araştırmalar yapmıştım. The Game kitabını okudum ama sonra okuduğum zamana üzüldüm içerisinde yararlı çok az bilgi varken çoğunluğu hayal satmak gibiydi. En basitinden Mystery kitaba göre yürüdüğü her… Read more »

Sensei
Ziyaretçi
Sensei
2020-06-17 12:57 PM
Reply to  Karanlikruya

Haklısınız. Zaten bir süredir, sürekli olarak kendi noksanlıklarım üzerine düşünüp bunları geliştirmeye çalışıyorum. Eski sevgilime dönmeye çalışmayı bıraktığımdan beri kendimi özellikle duygusal güç üzerinde geliştirmeye çalıştım. Oyundan ziyade işin psikolojik boyutu ilgimi çekiyor, karşındakinin saldırılarına karşı duygusal olarak dokunulmaz olmaya çalışıyorum. Oyun kısmıyla alakalı da araştırmalara ve pratiklere başlayacağım. Dediğiniz… Read more »

Barış
Ziyaretçi
Barış
2020-06-17 4:40 PM

Dikkatimi çeken bir husus var birkaç aydır bu tür yazıları takip ediyorum statü her yazı da geçiyor ama bence bu göreceli a kadınını tavlayan statü farklı b kadınını tavlayan farklı yani bulunduğun statu bbile bazı kadınlar için yeterli oluyor.Ve her sitede kadın bulunmaz hint kumaşına çevriliyor bunu bunu ogreneceksin sonra… Read more »

Davut
Ziyaretçi
Davut
2020-06-17 5:00 PM

Bir kadın olmuştu değişken tabi ama bana göre 10 luktu.uzun boy sporcu vücut renkli gözler felan üstüne üstlük okuduğu bölümün başkanıydı yani sosyal olarakta iyiydi ve daha önce hiç sevgilisi veya flörtü olmamıştı ona aşırı ilgi göstermiştim bu onda minnet uyandırdı sanırım ve dokunmalarda var tabi sarılma vb ve konu… Read more »

Yucedag
Ziyaretçi
Yucedag
2020-06-18 1:16 PM

Ya kardeşim 6/10 erkek yada 3/10 kız diye nasil puan veriliyor insanlara ben anlamadim. Nelerden puan oluşuyor. Bu bir aciklasana

Cenk
Ziyaretçi
Cenk
2020-10-29 7:03 PM

Hocam nerdeyse tüm yazılarınızı okudum evet arzunun pazarlığı olmaz ama hipergami sayesinde kadın arzu duyacağı adamı kafasında sanki matematiksel olarak puanlıyor benim sormak istediğim şuydu aslında şimdi erkeğin statüsü ve tipi ortalama üstü ama yanlış yönetim sebebiyle kadını kaybediyor terkediliyor kadın geçmişindeki adama puan vermişti yani gelecekteki adayları geçmişindeki adama… Read more »

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet
2021-01-24 5:49 PM

Merhaba ben birşey sormak istiyorum. Hipergami ile ilgili. Hipergamiye göre erkekler çok eşli kadınlar ise daha üstün olan erkeği seçmek diyoruz ama kadınlarda da çok eşlilik var diğer birçok canlıda. Dişiler eskiden daha güçlü yavrusu olması açısından birçok erkekle çiftleşiyordu bu hipergamiye ters değil mi?Çünkü kadınlar daha çok erkeğe bağlanma… Read more »

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet
2021-01-24 6:37 PM
Reply to  Karanlikruya

Çok teşekkür ederim

tomassininsopası
Ziyaretçi
tomassininsopası
2021-01-25 10:28 PM

Abi sana kısasından bi sorum olacak.Mahmut abiyle seni takip ediyorum uzun zamandır. Ben 18lik bi öğrenciyim(lise). Kız alfa dul. 12 aylık ilişkimiz var. Kız 1 2 aydır düzenli olarak soğudu. Şehir dışına çıkıcaz ailecek önümüzdeki 2 hafta. Valla içimde korku yok değil. Sence ne yapmalı? Ek2:Muhtaçlık da göstermem pek.Ek1:Kız tam… Read more »

Last edited 8 ay önce by tomassininsopası
acemineilstrauss
Ziyaretçi
acemineilstrauss
2021-02-01 9:07 PM

Hipergami o kadar güçlü bir şey ki, kadınlar sonunda o ezik erkeğin terk edilişini yediremeyip kendisini öldürme ihtimali olduğunu bile bildiği halde o zayıflık göstermiş erkeği terk edebiliyorlar, haberlerde ve çevremizde duyuyoruz, görüyoruz.

Gülsüm
Ziyaretçi
Gülsüm
2021-07-18 10:54 PM

Yazıdaki “kendisini öldürme ihtimali olduğunu bile bildiği halde” kısmı dehşet verici. Cinayet gibi bir vahşeti bu kadar normalleştiren, meşrulaştıran başka bir yaşam formu bulamazsınız. Hiç kimse birini reddederken veya ayrılırken acaba beni öldürür mü diye düşünmez. Zira kimse kimseyle birlikte olmak veya bir dönem birlikte oldu diye sonsuza kadar onunla… Read more »

acemineilstrauss
Ziyaretçi
acemineilstrauss
2021-07-27 10:46 PM
Reply to  Gülsüm

Dediğimi anlayamamışsınız, böyle ezik erkekler karısının kendini terk edip başkalarıyla olmasını kaldıramazlar. Sonra da ya intihar eder ya da eski karısını öldürür. Benim gibi bazı erkekler böyle erkekleri 1 km uzaktan bile tanır ama maalesef bazı kadınlar bunları fark edemiyor göz göre göre tehlikeye koşuyorlar. Şimdi sen bu söylediklerimden bu… Read more »

Madmax
Ziyaretçi
Madmax
2021-04-25 8:30 PM

Hocam kadın beni alfa olarak görüp aynı dediğiniz gibi benim her hareketime ıslanıyorken arzu duyuyorken güvensizlik vb aramızda geçen toksik hareketlerden sonra ayrıldık ve beni kötü hatırlarken, beta öder şekilde eski sevgilisine geri döndü. Tıpkı canlı yayında dediğiniz gibiydi; e bu beni daha çok seviyor, daha zengin vs. Bu sefer… Read more »

Madmax
Ziyaretçi
Madmax
2021-04-25 10:23 PM
Reply to  Karanlikruya

Üstelik bu yaptığı ilk dönüş değil daha önce de başka bir çocuk ile konuşup flörtleşip tekrar geri dönmüştü 🙂 O beta ve sağlayıcılıktan kazanıyor bense alfalık ve arzudan kazanıyorum, bir umudum var hala ama sizce tamamen unutup yoluma bakmalı mıyım? Sırf onun için vsco açtım orada vücut pozları motorsikletimin fotoğraflarını… Read more »

Madmax
Ziyaretçi
Madmax
2021-04-25 11:17 PM
Reply to  Karanlikruya

Ahahahajajahaj 😂😂 bu iyiydi. Ya hocam napalım görevim gereği Vandayım ve onun kadar iyi işçiliği olan bir kız burada yok yani her defasında aklıma o geliyor. Kısa süreli ilişki için dönmesini istiyorum.

Cezmi
Ziyaretçi
Cezmi
2021-07-30 8:36 PM

Seviye olarak kendimden baya düşük olan ve 2,3 ay şehir dışında olacak kızla sadece öpüşmek için ilk buluşma yapmak mantıklı mı?

Günhan
Ziyaretçi
Günhan
2021-10-08 1:47 PM

Şunu merak ediyorum boşanmış ve iki çocuğu olan bir kadın la beraberim ilerleyen zamanda çocuk yapmayıda düşünmüyoruz bu kadın için geçerli mi sonuçta üreme iç güdüsü yok zaten bende istemem

Günhan
Ziyaretçi
Günhan
2021-10-09 11:04 AM
Reply to  Karanlikruya

Bütün yazılarınızı okuyorum çok faydalanıyorum öncelikle teşekkür derim. Bende boşandım iki çocuğum var çocuk düşünmüyorum aramızda şu an 15 yaş fark var bir yazınızda okumuştum biraz yardımcı oldum şimdi sanıyorum bunun altında eziklik duyuyor fakat bir yandan ev alsak kirada oturmasak gibi isteklerde var ve ben bu kadınla bir yıl… Read more »

Günhan
Ziyaretçi
Günhan
2021-10-09 3:56 PM
Reply to  Karanlikruya

Aynen hep dilinde zaten açıkçası benim imkanlarından faydalanmaya çalışıyor yani bir taşla iki kuş vuruyor yaşayacağı sex side yaşıyor, hatta etrafundada çok erkek olduğu için rahatlıkla aldatabilirde anlaşılan ben beta olmuşum kocasından aldatıldığı için boşanmış ancak hala stalklıyor 4 sene geçmiş bendede şans yokmuş tam denk gelmişim sanıyorum kırmızı alarm… Read more »

Günhan
Ziyaretçi
Günhan
2021-10-09 4:33 PM
Reply to  Karanlikruya

İkinci sorum şöyle bu kadına yatırım yapmalıyım bir gelecek olabilirmi veya bana bağlılığı oluşabilirmi şu anda görüştüğümüz için zaten belli bir oranda çok dikkat etmeme rağmen oluyor bazen ayrılım diyor tamam diyorum bu seferde sana kıyamıyorum diyor hatta geçen gün artık evlenne kadar yatmıyalım bir daha böyle şeyler yapamıyacağın diyor… Read more »