Erkeğin Fiziksel Özellikleri Belirleyici Midir?

Erkeğin Fiziksel Özellikleri Belirleyici Midir?

Erkek çok yönlü bir varlıktır ve çeşitli avantajları vardır. Tip, oyun ve para olarak önceden açıklamıştık. Bu yazıda erkeğin fiziksel özellikleri belirleyici midir? Buna devam edeceğiz.

Bir kadın neden fiziksel özelliklerden etkilenir? Güzel olduğumuz için mi? Kıvrımlarımız yüzünden mi? Erkek projeksiyonundan bu soruyu cevaplamak zordur. Erkek bilinci güzelliği 2 şekilde yorumlar ki Freud üstünden bunu kadınların doğasını anlamak yazısından açıklamıştık:

  1. Annesinden dolayı gelen şefkat niteliği ve o kadının sırf görsel niteliğinden ötürü (hale etkisi) melek zannetme yanılgısı.
  2. Şehvet sebebiyle seks yapmaya yatkın görmek. Yani hormonal sebepler.

1. şık oedipus kompleksi sebebiyle gelişse de her 2’sinde de seks arzusu mevcuttur ama kadında durum böyle değildir.

 

Kadın Nasıl Algılar?

Dr. Otto F. Kernberg’in kitabında bahsettiğini Braunscweig ve Fain (1971 ve 1975) makalerine göre: küçük kız, annesinden oğluna gösterdiği gibi yakın bir davranışı bilinç dışı olarak göstermemesi cinselliği daha geç keşfetmesine sebep olur. Annenin erotizmiyle özdeşleşmesi başka alanlarda yakınlaşmalarına ve annenin bunu desteklemesi ile erkeğe göre daha olumlu bir hal alır. Küçük kız, bir yerde nesnesini anneden babaya kaydırır ve babaya aşık olur ve sonunda onun tarafından kabul edilip cinselliğinin özgür kalacağına inanır. Bu inanç, kadının cinsel kapasitesini artırır ve bu sebeple de kadının bağlılığı başta daha güçlüdür. (Kişisel olarak eklemeleyim ki evde bir baba ile büyümeyen veya daddy-issues kadınların da temel sorunu bu. Dengesizlikleri ve düşük sevme kapasiteleri buradan geliyor.)

Bunun benzerini Freud da bir makalesinde anlatmaktadır. Bence hipergamik dürtü ve güç beklentisi de buradan gelmektedir ve bu gücü simgeleyen araçlar önem kazanır. (Erkekte bu durum kıskançlık üstünden gelişir. Hatta  biseksüel eğilimin de buradan çıktığı savunulabilir, erkek kendini hem anne hem baba yerine koyarak biseksüelliğe daha yatkın hale gelir, zaten istatistiksel olarak da erkeklerin eşcinsellik oranlarının kadınlara göre yüksek olduğunu biliyoruz.)

Özetle kadın itiraf etsin ya da etmesin “gücü” sever. Fiziksel özellikleriniz örneğin boy-kilo; özgüven, sosyal statü, kaynaklara erişim arasında bilinçaltında bağlantı kurar. Yine hale etkisyile sizi “özgüvenli” olarak kodlar. Örneğin uzun-boy bunları vadeder ama her zaman gerçekle uyuşmayabilir. Gördüğümüz üzere kadınların fizikselllik algısı pek de erkekler gibi değildir.

Fiziksel özellik konusunda özellikle “yüzünüz”, “simetrik olmanız”, “bel-kalça oranınızın” ve V formunda üst vücudunuz daha baskın nitelikler taşıyor. Çok net birkaç örnek: Brad Pitt, Tom Cruise, Jonny Depp, Kit Harington, vs… Hiç biri çok uzun boylu değil ama bir çok kadın tarafından çekici bulunuyor.

Kadınlara erişememede tek sebebiniz fiziksel nitelikleriniz değil, evet önemliler ama doğru yönetilmedikleri sürece anlamsızlar. Aslında temel nedeni 6,5/10 çekicilik değerini yakalayamamış olmanızla ilgilidir. Tabii ki bu özelliklere sahip olmadığınız için gösterdiğiniz agresif, negatif, kendine güvensiz tavır daha belirleyicidir. Bir olay olduğu zaman “çünkü şuna sahip değilim” diye kendinizi ketlemiş oluyorsunuz. Düşünceniz duygularınızı uyarıyor ve bu düşünce akımı sizi negatif etkiliyor ki fiziksel özelliklerle zihinsel nitelikler arasında pozitif bir korelasyon olduğu doğrudur ama tersi de sıklıkla görülür.

Eminim ki 180+ cm üstünde olup tipi olmadığı için partnere ulaşamayan bir çok erkek anlattıklarımı anlayacaktır. Hele ki o boyla 155’lik kıza diz çöküp ağlayanlardan rahatlıkla boğaziçi köprüsü yaparız.

 

İnsan Evriminde Gelişen Fiziksel Özellikler Nedir? 

İnsan evriminin en verimli zamanı olarak  10bin senelik “Pleistosen” dönemi olduğu biliniyor. Bu dönemde beyin, iq ve dolayısıyla kur yapma yeteneklerimiz ciddi şekilde gelişmiş durumda, bu da bilim ve sanatta gelişme sağlıyor. Çirkin erkek yazımda bahsettiğim gibi; boy, kilo ve kas oranlarında ufak değişiklikler olsa da cinsel seçilim tarafından direkt seçilmemiş özelliklerdir. Kas oranlarımızın sadece yeri değişmiş, hatta biraz azalmıştır; doğal şartlara uyarken kireçlenme ve bel ağrısı gibi yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Dünyada asırlar sonunda en uzun boya ulaşan ırkın Hollandılılar olarak biliniyor. boy ortamaları 165 cm’den 185 cm’e artmış fakat bu son 150 yıl içinde gerçeklemiş! Araştırmalarla bunun cinsel seleksiyonla, evrimle yani kadının seçimiyle gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmış. regresyon analizlerine göre evrimsel olarak son 150 sene hariç erkek boyu 2,28 mm artması gerekiyorken son 150 senede 20 cm artmış ve evrimle ters düştüğü görülmüştür. Arada %1,1’lik bir fark mevcut. kalıtsal olarak bir şeyleri ispat etmiyor.

Kuzey avrupa ülkelerinin de çoğunda uzama durmuş durumda. Genel olarak boy uzamasını genetik faktörler yanında endustiriyelleşme ile ortaya çıkan iyi beslenme alışkanlıklarına ve takviyelere bağlı olduğu düşünülüyor. Örneğin japonya’da da ortalama boy artışı yakın süreçte olmuş ve yapılan çalışmalarda 2. dünya savaşı esnasında tüketilen süt miktarındaki artışla bağlantılı olduğu görülmüş.

 

Bergman Kuralı

Bu kurala göre ısınan havayla boylar uzuyor, böylece yüzey alanımız sayesinde daha az üşüyoruz. Yani küresel ısınma da boyumuzu uzatıyor. Yine kadın seçimi devre dışı kalıyor, doğal seleksiyon daha etkin bir mekanizma haline geliyor. Hatta araştırmalara göre uzun boylu erkeklerin çocuk sahibi olma yaşları daha yüksekken kısa boylu erkeklerin daha erken yaşta çocuk sahibi olduğu görülmüş. Bu da cinsel seleksiyonla açıklanamıyor. Kadınlarda da benzer durum var. Uzun boylu kadınların daha az evlilik gerçekleştirdiği ve çocuk sahibi olmadığı görülüyor.

 

Sperm Sayısı ve Fiziksel Özellikler

Benzer şekilde sperm sayısı ve üreme oranları arasında da net bir ilişki kurulamamış. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da evrimin boy uzatması ve güçlenmiş olmaları gerekirdi fakat bunun da olmadığını görüyoruz, hatta son yüzyılda Amerikalıların ortalama boyunda düşüş mevcut (ve göçlerle bu durum arasında negatif bir korelasyon mevcut değil, yani etkilememiş).(Referans 1 Referans 2 Referans 3 Referans 4)

 

Boylu-Poslu Yiğit Olmak

Evet boy güzel bir avantaj, yarattığı algı da pozitif. (David Buss – The Evo Of Desire). Araştırmalar da bize bunu söylüyor ama ilişki için tek başına yeterli olmadığını ve cinsel seleksiyonla birebir bağlantılı olmadığını da görüyoruz. Çünkü kadınlar da girift yaratılışta varlıklar. Bir erkeğe çok katmanlı bakıyorlar ve sizin toplamda ne sunduğunuz daha önemli.

“Gert Stulp ve Ark.” makalesine göre uzun boyla kaynaklara kolay erişen, yüksek sosyal statü ile ilişkileniyor ve kadın temelde dikkat edin “boyu” değil, belirtilen özellikler bunun göstergesi olduğu için bu erkekleri çekici buluyor ki makalede bu belirtilmiş. Bu sebeple günümüzdeki gen havuzunda her boydan erkek hala mevcut (sonuçlar-3). (Referens: Gert Stulp and Louise Barrett “Evolutionary Perspectives On Human Height Variation”, Biological Reviews, syf: 206-234, 2016.)

 

Kadına Güçlü Olduğunuzu Gösterme Yolları

Demek ki kadına bunları temsil ettiğimizi(güç, statü, para vs.) ispat edebilirsek, aynı arzuyu oluşturabiliriz. Peki bunu nasıl yaparız? Nasıl hissettiririz?

Çekiciliğinizi bir güç pastası olarak düşünün. Bu 360 derecelik pastayı nasıl doldurduğunuz önemlidir. Bir önceki yazımda bahsettiğim gibi tipinizi, oyununuzu ve maddi kaynaklarınızı arttıracak şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz.

 

Kısa Kısa

1) Fiziksel olarak hisseder. Yapılan bilimsel araştırmaya göre özellikle üst vücut kaslarının kadınları çektiği görülmüştür. “abartıya kaçmadan” üst vücut kaslarını(göğüs-kol-sırt-omuz) geliştirmeniz ve v tipi süperman görüntüsünde vücuda sahip olmanız kadını etkiler. Kadın bilinci bu görüntüyü “erkeksi ve çekici” bulur ve bu evrenseldir. Boyunuzu uzatamazsınız ama bunu yapabilirsiniz. İyi haber: kısa boylu erkekler daha rahat kas yapabiliyor ve sergiliyor özellikle de kol kaslarını. Çünkü vücut hacimlerini doldurmaları daha kolay.(Referans 1,  Referans 2)

2) Psikolojik olarak hisseder. Bir kadını etkilemedeki en büyük nitelik maskülenliktir. Alfa olmak diyoruz ya işte bu ta kendisi oluyor. Psikotisizminizin yüksek olması (sert-umursamaz-inatçı-salgırgan-mesafeli) en önemli koşul. Kolayca yaralabilen, psikolojisi zayıf, etki altına giren, vazgeçemeyen, mücadele edemeyen erkek zayıftır ve kadınlar zayıflığı sevmez. Bilge olmak yazısında bunun felsefi yönünü ele almıştık.

3) Sosyo-ekonomik olarak hisseder. İstatistiklere baktığımızda kadınların %78’nin gelecek kaygısıyla “sürekli işi” olan erkekleri partner olarak tercih ettiği görülüyor (Referans).

Sosyo-ekonomi sebepler bu 3 madde içinde eş seçiminde belki en önemli seçici kriter de diyebiliriz. Siz 10k kazanan bir lavabo ustasısınız, kadın ise mühendis ve o da 8k kazanıyor diyelim. Ekonomik açıdan o erkek daha yukarıdadır fakat sosyo-ekonomi sınıf farkı yüzünden o kadına görünmez olursunuz.

 

Yani

İyi eğitim, yüksek kazanç ve bunların göstergesi olan “pahalı saat ve kaliteli giyim tarzı, araba, ev vs.” kadınları etkiliyor. Aynı boy gibi kadında güç algısı oluşturuyor. (Ref: David M. Buss, Pete Foley, “Mating and Marketing”, Journal of Business Research)

Bunların yanısına kadınların azimli, güçlü, tuttuğunu koparan erkekleri daha başarılı bulduğu ve eş olarak seçtiği biliniyor. Erkek çekici yapan kriterlerde anlattığımız gibi: babadan zengin bir erkektense sonradan kendi işini kurup devleşmiş bir adam daha çekici, kas yapabilen erkek disiplin gösterdiği için daha çekici. Sosyal statüde üstte olan, dikkat çeken kişi (örneğin yazar, şair, sanatçı ve hatta alanına göre genel müdür), olmayandan daha ilgi çekici fakat boy ve yakışıklılık bunların içinde değil. Çünkü geliştirilebilir özellikler değiller ama “etkin” değiller demiyorum. Kesinlikle etkinler.

 

Takıntılı Kadın

Son not olarak ekleyeylim, fiziksel özellikleri şöyle-şöyle olmayan erkekle birlikte olmam diyen kadınların %80’ni gerçekçi değildir ve kendinde neyin tutku oluşturacağını çoğunlukla kestiremezler. Bunun sebebi kadınların iç dünyalarına dönük dış dünyaya ise kapalı olmasıdır. Bir diğer neden ise bu erkeklerde nadir olarak yüksek özgüvenle karşılaşmışlardır. Gerçekten de fiziksel özellikler, iyi bir zihinsel yapılanma yoksa kişide özgüven eksikliğine sebep olacaktır. Karşılarına zıt davranan, düşünceleri net, stoik bir erkek çıkmadığı sürece de bu görüşleri değişmeyecektir. Bu konuda gerçekten uç tavırlar sergileyen kadınlarla da mümkünse birlikte olmayın derim. Çoğu 30 yaşından sonra sorun yaşayacak. Çünkü o kadın bugün tipinize bakar, yarın paranız sorun olur. 1 sene sonra da neden daha fazla kazanmadığınız sorun olur ve ilişki biter.

(Makaleyi oylamayı ihmal etmeyin.)

4.7 60 votes
Makaleyi puanlayın.

Karanlikruya

Sitenin psikolojik delisi.

Subscribe
Bildir
guest
18 Yorum
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
maviliman
Ziyaretçi
maviliman
2 Temmuz 2020 15:45

Gül güzeli Schopenhauer, aşkın metafiziği kitabında bunu güzellikle açıklıyor. Kadınlar evrimsel olarak kasdan ziyade fiziğinizin genetikle aktarılabilecek kısımlarına ilgi gösterirler, kemik yapısı gibi. Geniş omuzlu erkekler, kemik yapısı iyi olanlar genellikle kadınların bilinçaltında “güçlü” imajı uyandırıyor. Bunlara ek olarak her birey, kendisindeki kusurları kapatacak kişileri beğenir. Örnek olarak esmerseniz beyaz… Read more »

Tamam
Ziyaretçi
Tamam
24 Temmuz 2020 13:24

Sizin yazılarını okudugum da kendime etmeyen biri olduğumu fark ettim.benimle aynı mesleği yapanlar jilet gibi giyinirken, ben memur gibi takılırım, Giyim, kuşam, saat ve gözlük bunları hiç umursamazdim ve bunu da statü sağlayan bir şey olduğunu sanarsın, giyimi Umursamamayı Kendimi hiçbir zaman göstermezdim, hatta silik dururdum. statü sahibi bir mesleğim,… Read more »

Kaptan
Ziyaretçi
Kaptan
21 Eylül 2020 23:17

Boy güzel bir avantaj ama ben bu güne kadar boy fetişizmi olan bir kaç kadın gördüm bu kadınların hepsi bdsm tarzı ilişki türü seven kadınlar dı, bir kadın boy dışında diğer kriterlere bakmıyorsa (oyun, statü maskülin benlik) sizden daha uzun birisini görünce sizi terk edecektir, burada tip=boy diyen insanları görünce… Read more »

Ted eleven
Ziyaretçi
Ted eleven
2 Temmuz 2020 19:41

Kardeşim benim bir arkadasim ( kari kiz islerinden iyi anlar ) fiziksel olarak olarak geride olanlarin ( örneğin kel kisa sisman cok zayif vs) tanimadiklari kizlara set açmak yerine sosyal çevreden tanidiklari hatunlara zamanla yürümeyi söylüyor. Sence ne kadar doğru önerisi?

voghbum
Ziyaretçi
voghbum
10 Ağustos 2020 18:01

“ Hatta araştırmalara göre uzun boylu erkeklerin çocuk sahibi olma yaşları daha yüksekken kısa boylu erkeklerin daha erken yaşta çocuk sahibi olduğu görülmüş.” Burası için referans var mı? Bir de şuna katılmıyorum “Sosyo-ekonomi sebepler bu 3 madde içinde eş seçiminde belki en önemli seçici kriter de diyebiliriz.” artık kadınlar kendi paralarını… Read more »

Hap boğazımda kaldı
Ziyaretçi
Hap boğazımda kaldı
24 Ağustos 2020 19:34

Benim şahsi düşüncem çok çirkin ve çok yakışıklı uçlarından birinde değil ortalama bir erkekseniz tipinizin size çok bir avantajı ve ya dezavantajı olmaz, ülkemizde erkekler aç olduğu için ortalama bir kadın bile 185 six pack li erkek istiyor aslında erkekler de 170 büyük memeli sarışın istiyoruz deseler kadınlar bu kadar… Read more »

Hap boğazımda kaldı
Ziyaretçi
Hap boğazımda kaldı
24 Ağustos 2020 20:01
Reply to  Karanlikruya

Hocam bu biraz da nüfusla ilgili değil mi mesela Rusya’da kadın nüfusunun fazla olması ortalama bir Rus erkeğinin seçilme şansını arttırıyor bizde ise durum tam tersi

Hap boğazımda kaldı
Ziyaretçi
Hap boğazımda kaldı
24 Ağustos 2020 22:02
Reply to  Karanlikruya

Hocam o zaman sorun başka ama ben Rusya’ya gittiğimde daha fazla değer görüyordum oradan çıkarım yaptım

Iplikci nedim
Ziyaretçi
Iplikci nedim
29 Ağustos 2020 17:33

Abi boyum 165 kızlar bir iki sohbetten sonra sadece tatlisin diyor. Kimi denesem aynı benim hiç sevgilim olmayacak mi?
Ustte yazdıklarınada kizlar sikildikten sonra bakiyor.

The Last Roman
Ziyaretçi
The Last Roman
13 Eylül 2020 00:31

Hollandalıların boyunun uzun olmasının sebebi gayet de cinsel seçilim ile doğrudan alakalı https://www.google.com/amp/s/evrimagaci.org/hollandali-erkeklerin-dunyanin-en-uzunlari-olma-nedeni-cinsel-secilim-3513/amp

18
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x